Προϋπολογισμός: Καθαριότητα και πράσινο σε προτεραιότητα

Ένα ποσό που αγγίζει τα 67 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την επόμενη χρονιά για να καλύψει τις βασικές του λειτουργικές δαπάνες, προορίζοντας ταυτόχρονα υψηλά ποσά σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο προϋπολογισμός του 2019 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, την τρέχουσα χρονιά το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού κυμάνθηκε στο 92%, ενώ περιέγραψε μια τακτική διαχείρισης που δεν αφήνει πόρους να παραμένουν αναξιοποίητοι.

Στον τομέα της καθαριότητας προβλέπεται το 2019 η αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού (νέα απορριμματοφόρα, φορτηγά νταλίκες, μηχανόσκουπες, κάδοι απορριμμάτων) αξίας πλέον του 1 εκατ. ευρώ που θα αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτόν το ευαίσθητο τομέα. Επίσης, υπάρχουν πιστώσεις που αναφέρονται σε προγράμματα που υλοποιούνται στον Δήμο και σχετίζονται με σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων που παράγονται.

Χρηματοδοτείται πρόγραμμα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων (κλαδέματα, πράσινο και υπολείμματα τροφών) ύψους 1,5 εκατ. ευρώ όχι μόνο για να γίνει η αποκομιδή τους πιο οικονομική και λειτουργική, αλλά και για να να παράξει ο Δήμος υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα) επιστρέφοντάς το προς χρήση στους πολίτες, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Στον τομέα του περιβάλλοντος και του πρασίνου οι δαπάνες εμφανίζονται κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, με κύρια έμφαση στην καλύτερη συντήρηση του πρασίνου της πόλης και των κοινόχρηστων χώρων, όπως επίσης και στις αγορές καινούργιων δέντρων και φυτών, όπως ανέλυσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαμιχαήλ.

Οι υψηλές δαπάνες για την κοινωνική πολιτιστική και αθλητική δράση του Δήμου αποτυπώνονται στους κωδικούς των πιστώσεων που αφορούν στην επιχορήγηση των νομικών του προσώπων (ΟΑΠΠΑ και Κοινωνικός Ξενώνας) στην ποικιλία των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και στην επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων και σωματείων της πόλης.

Σχετικά υψηλό ποσοστό των εσόδων για την υλοποίηση του κυρίως Τεχνικού Προγράμματος προέρχεται από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να υπολείπονται σε συμμετοχή οι κωδικοί του προϋπολογισμού από ίδιους πόρους.

Έργα ασφαλτοστρώσεων οδών, αποκατάστασης πεζοδρομίων, κατασκευής και ανακατασκευής πλατειών παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, αθλητικών υποδομών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων και εν γένει κοινόχρηστων χώρων βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται άλλωστε και στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου.