Κτηματολόγιο: Δασικά τα 124 στρέμματα της Βούλας

Σημαντική νίκη κατέγραψε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έναντι των φερόμενων ως ιδιοκτητών 161 αγροτεμαχίων του Συνεταιρισμού Καστελλοριζίων, στον δεκαετή και πλέον «πόλεμο» για τα 124 στρέμματα στο Πανόραμα.

Η άμεση και νομικά άρτια παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου απέτρεψε, προς το παρόν τουλάχιστον, την οικοπεδοποίηση του τελευταίου πνεύμονα πρασίνου στο Πανόραμα της Βούλας, καθώς οι αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου δικαίωσαν πανηγυρικά τον Δήμο. Με δεδομένο ότι η άλλη πλευρά δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη, η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν έχει ακόμα κριθεί.

Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Με αφετηρία το 2008, οπότε και ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν. 2308/95 για τις περιοχές που εντάσσονταν στους τότε Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και του νυν ενοποιημένου Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου (πρώην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ), 161 φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν δηλώσεις ιδιοκτησίας για ισάριθμα γεωτεμάχια στην επίδικη περιοχή των 124 στρεμμάτων, στη θέση Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, προσκόμισαν πράξεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων, αγνοώντας (;) τις αποφάσεις 1818/82, 1819/82, 1820/82 και 2334/1987 του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 78/2004 που καταδείκνυαν ότι τα 161 αυτά γεωτεμάχια δεν αποτελούσαν αγροτεμάχια, αλλά ενιαία δασική έκταση. Το Δασαρχείο Πειραιά, για λόγους που ποτέ δεν εξηγήθηκαν επαρκώς, δεν έθεσε υπόψη του Κτηματολογίου τις σχετικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα οι μελετητές του Κτηματολογίου να καταχωρήσουν στους κτηματικούς πίνακες τα 124 στρέμματα ως 161 γεωτεμάχια, καθώς τα φυσικά πρόσωπα είχαν προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.

Η αντίδραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν άμεση. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου και στενών συνεργατών του, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε στις 13 Μαΐου 2018 εκατόν εξήντα μία ενστάσεις στο αρμόδιο γραφείο του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου και έναν χάρτη, διατυπώνοντας τέσσερα αιτήματα:

  • Πρώτον, να διορθωθεί ο χαρακτηρισμός της έκτασης των 124 στρεμμάτων, ως ενιαίας δασικής.
  • Δεύτερον, να διαγραφούν οι εγγραφές στους κτηματολογικούς πίνακες στους οποίους εμφανίζονταν τα φυσικά πρόσωπα, ως ιδιοκτήτες κατατετμημένων γεωτεμαχίων.
  • Τρίτον, να αποσυρθεί από τα αρχεία του Κτηματολογίου ο χάρτης 1:1.000, στον οποίο η επίδικη έκταση των 124 στρεμμάτων χαρακτηρίζεται ως αγροτική και να αντικατασταθεί με τον θεωρημένο χάρτη, στον οποίο η επίδικη έκταση εμφανίζεται ως «έκταση εκτός σχεδίου – δασική έκταση».
  • Και τέταρτον, να εγγραφεί η επίδικη έκταση υπέρ του Δημοσίου, καθώς όπως αναφέρει και η προαναφερθείσα Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Καστελλοριζίων και κατ’ επέκταση στους νυν φερόμενους ιδιοκτήτες.

Τον Μάιο του 2017, οι αρμόδιες Τριμελείς Επιτροπές του Κτηματολογίου (που δεν είναι σε καμία περίπτωση φυσικό δικαστήριο) εξέτασαν τις ενστάσεις του Δήμου και τα 161 σχετικά υπομνήματα, δικαιώνοντας τελικά τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε όλες τις αποφάσεις που εκδόθηκαν:

  • Πρώτον, ορίζοντας την επίδικη έκταση των 124 στρεμμάτων ως «ενιαία δασική».
  • Δεύτερον, διορθώνοντας την κτηματολογική βάση με τη διαγραφή των φυσικών προσώπων ως ιδιοκτητών της έκτασης.
  • Και τρίτον, αντικαθιστώντας τον χάρτη του Κτηματολογίου με τον σωστό που προσκόμισε ο Δήμος.

Ομολογουμένως, η ηγεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λειτουργώντας σε συνεργασία με φορείς της πόλης και πρώην και εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, κατέγραψε μια σημαντική νίκη για τους πολίτες και την κοινωνία των 3Β, δείχνοντας τον δρόμο για το πώς πρέπει να γίνονται αντίστοιχες μελλοντικές διεκδικήσεις. Αντιδρώντας έγκαιρα και με ολοκληρωμένη νομική τεκμηρίωση, πέτυχε να διασώσει έναν από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στη περιοχή.

Μένει βέβαια να δούμε αν θα κερδίσει και τον πόλεμο, καθώς όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου, «η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα, κρατάμε μικρό καλάθι μέχρι να φέρουμε την αποστολή σε πέρας συνολικά, η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή», ευχαριστώντας όλους όσοι έχουν συμβάλλει διαχρονικά στη θετική έκβαση της εν λόγω υπόθεσης.