Δωρεάν θέσεις στάθμευσης στους δημότες

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τα βασικά στοιχεία του Κανονισμού αναφέρουν ότι οι μισθωτές υποχρεούνται να διαθέτουν ποσοστό 20% των θέσεων δωρεάν στους δημότες με κάρτα δημότη και σχετικό αυτοκόλλητο (που θα εκδοθεί στο μέλλον) καθώς και θέσεις δωρεάν για άτομα με αναπηρίες. Οι δωρεάν θέσεις θα έχουν ειδικό χώρο με ξεχωριστές διαγραμμίσεις.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι το ανώτατο ωριαίο τίμημα στάθμευσης ανά όχημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων ευρώ για την πρώτη ώρα στάθμευσης και του ενός ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα, με μέγιστο τίμημα τα δέκα ευρώ την ημέρα. Επίσης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των δημοτικών πάρκινγκ, που μπορούν να λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ, ενώ υπάρχει ρητή διατύπωση ότι οι χώροι θα παραμένουν ανοικτοί και ελεύθεροι για το κοινό κατά τις ώρες εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας.

Όσοι μισθώνουν δημοτικούς χώρους στάθμευσης υποχρεούνται να τηρούν τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες για την κοινή ησυχία, υγιεινή και καθαριότητα. Επιπλέον, οφείλουν να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ανακοίνωση σε ευδιάκριτο σημείο με τις τιμές της στάθμευσης. Τέλος, ο Κανονισμός απαγορεύει τη στάθμευση αριθμού οχημάτων μεγαλύτερου από αυτόν που αναφέρεται στο σχέδιο κάτοψης.

Με τον κανονισμό αυτό μπάινει ένα αυστηρό πλαίσιο που θα περιορίσει φαινόμενα αυθαιρεσιών τα οποία παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και καταγγέλθηκαν από πολίτες. Με την πρόταση της διοίκησης διαφώνησαν οι παρατάξεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών και Λαϊκή Συσπείρωση, που διατύπωσαν ενστάσεις για την εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε από τη μεριά του ότι ο κανονισμός θα αφορά αποκλειστικά στα σημερινά μισθωμένα πάρκινγκ.