Τι και πώς ψηφίζουμε την Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Μια πρωτόγνωρη δημοκρατική διαδικασία θα λάβει χώρα την Κυριακή 26 Μαΐου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας. Δεν πρόκειται απλά για τη σύμπτωση ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών εκλογών, κάτι που ούτως ή άλλως εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014. Αυτό τον Μάιο, η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» πρόσθεσε μία ακόμη κάλπη για τους Δήμους που εκλέγουν Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς ο νέος νόμος αυτονόμησε τα τοπικά ψηφοδέλτια.

Οι πολίτες λοιπόν θα ψηφίζουν τετραπλά, με χωριστά ψηφοδέλτια και κάλπες για Δήμο, τοπικό Συμβούλιο, Περιφέρεια και Ευρωκοινοβούλιο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προνόησε πάντως για τη διευκόλυνση των εκλογέων και διπλασίασε τις αίθουσες ψηφοφορίας και τους δικαστικούς αντιπροσώπους, ενώ στα εκλογικά τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μεγάλα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας, οι εφορευτικές επιτροπές αποφασίστηκε να ενισχυθούν με δύο γραμματείς.

(Βρείτε πατώντας εδώ πού ψηφίζετε)

Πρακτικά, στη μία αίθουσα θα υπάρχουν η κάλπη για το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας. Στην άλλη αίθουσα θα υπάρχει η κάλπη για το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτή τη φορά απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι νέοι που φέτος συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους. Αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους έχουν περιληφθεί οι δημότες που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

Ιδιαιτερότητα των προσεχών εκλογών είναι ότι σύμφωνα με το νέο εκλογικό σύστημα, το σύνολο των εδρών στα περιφερειακά, δημοτικά και τοπικά συμβούλια θα στελεχωθεί βάσει των αποτελεσμάτων της «πρώτης» Κυριακής των εκλογών. Ο δεύτερος γύρος, όπου απαιτηθεί, προγραμματίζεται για την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και θα αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου.

Δημοτικές Εκλογές

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οι Δημοτικές Εκλογές θα έχουν δύο κάλπες. Οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν ένα ψηφοδέλτιο για το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα ψηφοδέλτιο για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας όπου ανήκουν (δηλαδή Βάρη, Βούλα ή Βουλιαγμένη).

Βούλα

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου
Η Βούλα, ως η πολυπληθέστερη Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με 19 από τις 33 έδρες. Οι πολίτες που ψηφίζουν στη Βούλα έχουν δικαίωμα να θέσουν στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους ως 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της Βούλας, που βρίσκονται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου και 1 ακόμη σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο/α δημοτικό σύμβουλο από τη Βάρη ή τη Βουλιαγμένη που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου.

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου
Για το 11μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, οι πολίτες μπορούν να θέσουν ως 2 σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους.

Βάρη

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου
Η Βάρη εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με 11 από τις 33 έδρες. Οι πολίτες που ψηφίζουν στη Βάρη έχουν δικαίωμα να θέσουν στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους ως 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της Βάρης, που βρίσκονται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου και 1 ακόμη σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο/α δημοτικό σύμβουλο από τη Βούλα ή τη Βουλιαγμένη που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου.

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου
Για το 11μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, οι πολίτες μπορούν να θέσουν ως 2 σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους.

Βουλιαγμένη

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου
Η Βουλιαγμένη, με το μικρότερο αριθμητικά πληθυσμό του Δήμου, εκπροσωπείται με 3 έδρες από τις 33 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι πολίτες που ψηφίζουν στη Βουλιαγμένη έχουν δικαίωμα να θέσουν στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο/α δημοτικό σύμβουλο της Βουλιαγμένης, που βρίσκονται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου και 1 ακόμη σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο/α δημοτικό σύμβουλο από τη Βούλα ή τη Βάρη που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου.

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου
Για το 7μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, οι πολίτες μπορούν να θέσουν ως 2 σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους.

Περιφερειακές εκλογές

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή 502.000 ατόμων, η Ανατολική Αττική εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο με 13 από τις συνολικά 101 έδρες.

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του με σταυρό υπέρ 4 κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που επιλέγει.
Η κάλπη των Περιφερειακών Εκλογών θα βρίσκεται σε χωριστό τμήμα μαζί με την κάλπη των Ευρωεκλογών.

Ευρωπαϊκές εκλογές

Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ελληνική επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια με 21 έδρες, όσοι και οι αντιπρόσωποι που τελικώς θα εκλεγούν. Για όλη τη χώρα λοιπόν τα ψηφοδέλτια κάθε κόμματος είναι ενιαία. Οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ 4 κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που επιλέγουν.

Η κάλπη των Ευρωπαϊκών Εκλογών θα βρίσκεται σε χωριστό τμήμα μαζί με την κάλπη των Περιφερειακών Εκλογών.