Στα δεδομένα της πανδημίας προσαρμόζεται το Κοιμητήριο Βούλας

Μια ξεχασμένη και ανεφάρμοστη εδώ και 45 χρόνια υποχρέωση των κοιμητηρίων έφερε δραματικά στην επικαιρότητα η πανδημία του κορονοϊού. Όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα κατασκευαστεί μια ειδική ζώνη για θανόντες από λοιμώδη νοσήματα. Πρόκειται για 24 νέες θέσεις ταφής εντός του σημερινού περιγράμματος του κοιμητηρίου, που θα ξεχωρίζει όμως με μια μικρή μάντρα, ενώ θα κατασκευαστεί βάσει ειδικών προδιαγραφών και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση, το κόστος του τεχνικού αυτού έργου θα ανέλθει σε 75.000 ευρώ.

Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην εισήγησή του και κατά τις απαντήσεις του στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, η νέα αυτή θέση θα είναι επισκέψιμη από όλους, ενώ κατ’ εξαίρεση για τις σωρούς αυτές δεν θα ισχύει η τριετής διάρκεια ταφής, αλλά δεκαετής. Η …ξεχασμένη υποχρέωση των Δήμων για τη δημιουργία του χώρου αυτού ισχύει από το 1975 και το Προεδρικό Διάταγμα 210, όπου στο άρθρο 3 αναφέρεται: «Επί θανόντων εκ νοσημάτων υπαγομένων εις τον Διεθνή Υγειονομικόν Κανονισμόν δεν επιτρέπεται η μεταφορά, ο δε ενταφιασμός τούτων γίνεται εις ιδιαίτερον τμήμα του Νεκροταφείου του τόπου ένθα επισυνέβη ο θάνατος, απαγορευομένης της εκταφής προ της παρελεύσεως δεκαετίας».

Το θέμα ανακίνησε το υπουργείο Υγείας σε έγγραφο γενικών οδηγιών που απέστειλε τον Απρίλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Δήμους της χώρας με θέμα «μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνoϊού SARS-CoV-2 κατά τη διαχείριση ανθρωπίνων σορών». Στο έγγραφο αυτό εκτός από την υποχρέωση δημιουργίας χωρι- στού χώρου στα νεκροταφεία, γίνεται ειδική αναφορά στον κίνδυνο διασποράς του ιού από τους θανόντες: «Όλα τα νεκρά σώματα δυνητικά μπορεί να είναι μολυσματικά. Αν και τα περισσότερα παθογόνα μικρόβια δεν μεταδίδονται από νεκρά σώματα σε υγιή άτομα, ωστόσο κάποια μπορεί να μεταδοθούν μέσω επαφής με τα βιολογικά υγρά, τα κόπρανα ή τους ιστούς των νεκρών. Ο δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω της διαχείρισης νεκρών σωμάτων ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη CoViD19 θεωρείται χαμηλός και έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Παρόλα αυτά η Υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων σορών».