Έργα ενεργειακής αναβάθμισης με κοινοτική χρηματοδότηση

Την αίτηση χρηματοδότησης ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια που περιλαμβάνονται στο έργο PRODESA παρουσίασε στις 30 Νοεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους εταίρους του έργου. Πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ενώ η αίτηση κατατέθηκε στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την περίοδο 2014-21. Η κοινοτική αυτή χρηματοδότηση θα ενισχύσει σημαντικά τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε σχολικές αίθουσες όλων των βαθμίδων, την αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων και κουφωμάτων, τη μόνωση κτηρίων και την προμήθεια φωτιστικών νέας τεχνολογίας και φωτοβολταϊκών στοιχείων όπου χρειάζεται.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος, «η έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης θα αποτελέσει μέρος του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος του έργου PRODESA, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, κατόπιν προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού και σύναψη σύμβασης ενεργειακής απόδοσης εντός του έτους 2021».