Βάρη: Αδικαιολόγητο «φρένο» του εργολάβου στο ρέμα Κόρμπι

Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι με βασικό υπαίτιο τον εργολάβο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυπταν ορισμένα εμπόδια τα οποία πλέον έχουν ξεπεραστεί. Πριν από αρκετούς μήνες, η ανάδοχος εταιρία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, βρήκε πηγάδι που ανέβλυζε διαρκώς νερό, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να διατάξει παύση εργασιών. Επίσης, όταν δημιουργήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν σε απαλλοτριώσεις, ο εργολάβος για μια ακόμη φορά διέκοψε την εκτέλεση εργασιών. Ακόμα και για την τοποθέτηση των πινακίδων στη λεωφόρο Σουνίου, ο εργολάβος διέταξε παύση εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο εργολάβος από τους 24 μήνες που έχουν περάσει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, να έχει δουλέψει μόνο τους επτά.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεννόηση με τον Δήμο σχεδιάζουν σε περίπτωση που το έργο δεν έχει φτάσει στο 70% της υλοποίησης του μέχρι τον Μάιο του 2021 να προβούν στις προβλεπόμενες κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στην έκπτωση της εργολήπτριας εταιρείας