Μονοδρομήσεις στα Δικηγορικά

Διάφορες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης είναι έτοιμος να δρομολογήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αρχικά με μια σειρά μονοδρομήσεων ή και αντιδρομήσεων που έχουν στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιορισμένου πλάτους των οδών αλλά και τη μείωση των σημείων εμπλοκής στις διασταυρώσεις.

Στις οδούς Πειραιώς και Προόδου στη δημοτική ενότητα Βούλας επιλέγεται η εφαρμογή μονόδρομων, καθώς οι συγκεκριμένοι δρόμοι βρίσκονται σε περιοχή με πυκνή δόμηση και κυκλοφορία. Στις παραπάνω οδούς που προωθείται η μονοδρόμηση, προτείνεται επίσης η αναβάθμιση της διατομής με κύριο στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (βελτίωση ορατότητας στις διασταυρώσεις, μείωση μήκους διαβάσεων πεζών, διαπλάτυνση πεζοδρομίων ώστε οι πεζοί να μην βαδίζουν στο οδόστρωμα) και δευτερευόντως για βελτίωση λειτουργικότητας και αισθητικής.

Η πρόθεση είναι να λειτουργήσει η προτεινόμενη αναβάθμιση ως μία πιλοτική επέμβαση η οποία εφόσον αξιολογηθεί και επιβεβαιώσει την αποδοτικότητά της, θα επεκταθεί σε μεγαλύτερα τμήματα των οδών και σε άλλους οδούς. Η συγκεκριμένη περιοχή επεμβάσεων αφορά στο σηματοδοτημένο κόμβο Λ. Βουλιαγμένης- Πειραιώς – Σωκράτους και στις οδούς Πειραιώς και Προόδου από τη Λ. Βουλιαγμένης μέχρι την Απόλλωνος.

Η Πειραιώς και η Προόδου είναι παράλληλες οδοί διπλής κατεύθυνσης με έντονες κλίσεις που συνδέουν την κάτω Βούλα με το Πανόραμα. Λόγω της περιορισμένης κίνησης αλλά και των κλίσεων που υπάρχουν αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες μειωμένης οδικής ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Πειραιώς στο τμήμα μεταξύ Λ. Βουλιαγμένης και Απόλλωνος με κατεύθυνση προς τη Λ. Βουλιαγμένης. Παράλληλα, στο τμήμα αυτό θα διαμορφωθούν εσοχές παρκαρίσματος εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της οδού στο υπόψη τμήμα με «φουσκώματα» των πεζοδρομίων στις συμβολές με τις κάθετες οδούς για την εξασφάλιση της ορατότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ομοίως και στην περίπτωση της μονοδρόμησης της οδού Προόδου στο τμήμα μεταξύ Λ.Βουλιαγμένης και Απόλλωνος με κατεύθυνση προς την Απόλλωνος.

Στις συμβολές της οδού Προόδου με τις οδούς Σοφοκλέους, Δημητρακοπούλου και Βουτυρά που γειτνιάζουν με το χώρο λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, προτείνεται η κατασκευή υπερυψωμένων διασταυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και την ασφαλέστερη διέλευση των μαθητών και γενικότερα των πεζών.