Ενεργειακά αυτόνομα σχολεία

Φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές τεσσάρων σχολείων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τοποθετήθηκαν αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού.

Πρόκειται για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και το Γυμνάσιο της Βουλιαγμένης ενώ μελλοντικά, σειρά θα πάρουν και τα υπόλοιπα σχολικά κτήρια και οι δημοτικές εγκαταστάσεις.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι τα σχολικά κτίρια να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα και να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν προκαλούνται ρύποι, η λειτουργία τους είναι αθόρυβη, έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης και η ηλιακή ενέργεια που χρησιμοποιείται είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούνται πόροι στο ταμείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η επιλογή των σχολικών κτηρίων έγινε με βάση τη θέση, τον προσανατολισμό και την ελεύθερη επιφάνεια του κτηρίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντίστοιχων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πριν από την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών είχε προηγηθεί στατικός έλεγχος ώστε να διερευνηθεί η μηχανική καταπόνηση και η ανεμοπίεση της επιφανειακής έδρασης των πλαισίων.

Τη συνολική δαπάνη του έργου χρηματοδότησε ο ίδιος ο Δήμος των 3Β. Με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία επιτυγχάνεται οικονομικό όφελος στο ταμείο του Δήμου και των σχολείων από τη σύνδεσή τους με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με συμψηφισμό ενέργειας. Έτσι πλέον τα σχολεία ηλεκτροδοτούνται μέσω ηλιακής ενέργειας και το καθαρό ποσό που απομένει, το διανέμουν οι σχολικές επιτροπές στα σχολεία για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και στις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.