Υπερσύγχρονος λειοτεμαχιστής στη μάχη της καθαριότητας

Ένας θηριώδης λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων και φυτικών καταλοίπων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κανονικά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς οι πρώτες ενδείξεις ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Το τεράστιο μηχάνημα συνολικού βάρους 24.600 κιλών το οποίο είναι πλήρως φορητό και διαθέτει κινητήρα που συμμορφώνεται με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές εκπομπών, το προμηθεύτηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 19 Οκτωβρίου 2021 μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με συνολικό κόστος 580.000 ευρώ. Ο λειοτεμαχιστής έχει τη δυνατότητα καταστροφής δεκάδων τόνων απορριμμάτων την ώρα, μειώνοντας σημαντικά το μέγεθος και τον όγκο των απορριμμάτων και των φυτικών καταλοίπων στο ελάχιστο δυνατό, διευκολύνοντας στη διαχείριση και την μεταφορά τους. Όπως αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το μηχάνημα θα αποσβέσει γρήγορα το κόστος του, καθώς πλέον οι μεταφορές των αποβλήτων προς το πεδίο κομποστοποίησης θα απαιτούν λιγότερα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων, εξοικονομώντας καύσιμα, εργατοώρες και κόστος φθοράς των οχημάτων.

Δουλειά του λειοτεμαχιστεί είναι να τεμαχίζει με χαμηλό κόστος στο επιθυμητό και κατάλληλο μέγεθος τα ογκώδη απορρίμματα και τα φυτικά κατάλοιπα (κλαδέματα) που συλλέγονται από το Δήμο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα και κατά 50% σε πολλές περιπτώσεις το κόστος μεταφοράς και διάθεσης αυτών. Επιπλέον, με τη χρήση του μηχανήματος καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και η ανάκτηση αξίας από αυτά (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας) συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία. Το μηχάνημα είναι το πλέον σύγχρονο και ασφαλές στην κατηγορία του και η λειτουργία του ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού πίνακα. Επιπλέον γίνεται ήδη η απομακρυσμένη εποπτεία της λειτουργίας του από την αρμόδια διεύθυνση, μέσω ενσωματωμένου συστήματος τηλεπαρακολούθησης από υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

Η προμήθεια του λειοτεμαχιστή έγινε στο πλαίσιο ευρύτερου διαρκούς προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, παράλληλα με τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 2 εκ. ευρώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα απορριμματοφόρα, ανοιχτά φορτηγά, τράκτορα, νταλίκες, χοάνες και πολλά ακόμα οχήματα και μηχανήματα έργου τα οποία θα παραληφθούν από το Δήμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.