Κανονισμός για τη δημοτική τράπεζα αίματος

Ομάδα εθελοντών αιμοδοτών με κανονισμό λειτουργίας που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο δημιούργησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του που στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της ομάδας και η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου. Μέλη της Ομάδας μπορούν να γίνουν όλοι οι δημότες, οι κάτοικοι, και όσοι το επιθυμούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις προσφοράς αίματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε εθελοντής αιμοδότης της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών δικαιούται μονάδες αίματος ισάριθμες με αυτές που έχει δώσει. Οι μονάδες αίματος κάθε αιμοδότη μπορούν να χορηγηθούν εκτός από τον ίδιο και σε συγγενείς ή σε άτομα που θα προσδιορίσει ο ίδιος. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται «χρεώνονται» στον αιμοδότη και αφαιρούνται από το απόθεμά του. Αίμα δύναται να χορηγηθεί και σε όσους δεν είναι μέλη της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου 3Β εφόσον υπάρχει επάρκεια με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοικοι ή δημότες.

Η χορήγηση αίματος σε όσους δεν είναι μέλη μπορεί να γίνει με την αιμοδότηση σε οποιαδήποτε δημόσιο νοσοκομείο τη στιγμή που χρειάζονται το αίμα. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα θα δηλώνεται ότι διατίθεται στην Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου και θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση στην Κοινωνική Υπηρεσία.

Επίσης, με τη μορφή δανεισμού από μέλος της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών το οποίο διαθέτει απόθεμα σε αίμα κατόπιν έγγραφης συναίνεσής του. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειζόμενος μπορεί να αναπληρώσει μελλοντικά στο απόθεμα του αιμοδότη δανειστή τις μονάδες αίματος που δανείστηκε αιμοδοτώντας είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος για εκείνον. Τέλος, με την μορφή δανεισμού από την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών (όχι από συγκεκριμένο μέλος). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εκ των προτέρων ενυπόγραφη δέσμευση του δανειζόμενου ή του αιτούντος (εφόσον ο άμεσα ενδιαφερόμενος αδυνατεί), να επιστραφούν οι μονάδες που χορηγήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης στον Δήμο ύψους 100 ευρώ ανά μονάδα αίματος. Το ποσό αυτό επιστρέφεται μετά την εμπρόθεσμη αναπλήρωση των μονάδων που χορηγήθηκαν. Η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Ασκληπιείου ενώ δεν αποκλείεται η συνεργασία και με άλλα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.

Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αίματος θα γίνει το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. (απαραίτητο ραντεβού στο 213 2019921).