2017-2020: Τα LED εξοικονόμησαν 1,2 εκατ. €

Σημαντικό οικονομικό όφελος και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μετρήσιμο μέχρι το τελευταίο …βατ έχουν αφήσει τα φωτιστικά νέας τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας που ξεκίνησε να εγκαθιστά πριν ακριβώς τρία χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η απόδοση των λαμπτήρων LED που από τον Δεκέμβριο του 2017 φωτίζουν τις οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου καταγράφεται λεπτομερώς στο ψηφιακό σύστημα που παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία του δικτύου, υπολογίζοντας την κατανάλωση ρεύματος και βέβαια ειδοποιώντας σε ζωντανό χρόνο τις υπηρεσίες για οποιαδήποτε βλάβη.

Η ίδια κονσόλα υπολογίζει και το ποσό που εξοικονομείται από την καθημερινή λειτουργία του οδοφωτισμού, συγκρίνοντας τις γνωστές καταναλώσεις των παλιών λαμπτήρων τεχνολογίας νατρίου με τα σημερινά φωτιστικά τεχνολογίας LED. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, η εξοικονόμηση έχει ανέλθει σε 1.191.955 ευρώ. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος το ίδιο διάστημα ανήλθε 5.141.218 κιλοβατώρες, όταν τα φωτιστικά νατρίου θα κατανάλωναν για το ίδιο διάστημα λειτουργίας (και φωτίζοντας λιγότερο) 13.361.597 κιλοβατώρες.

Η εξοικονόμηση αυτή των 8,2 εκατομμυρίων κιλοβάτ δεν είναι μόνο ένα οικονομικό μέγεθος, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που πληρώνει ο Δήμος από τα δημοτικά τέλη. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή των κυβερνήσεων διεθνώς σε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και άρα έκλυσης μικρότερων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, η επιλογή της δημοτικής αρχής Κωνσταντέλλου για αλλαγή τεχνολογίας«γλίτωσε» τη Γη από 91 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, βάσει υπολογισμών για το ελληνικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δήμος έλαβε δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση του υλικού αυτού, το οποίο σήμερα εξυπηρετείται αποκλειστικά από τις εξοικονομήσεις αυτές και υπολογίζεται ότι θα έχει αποπληρωθεί εντός του επόμενου έτους. Από το 2021 και έπειτα λοιπόν ξεκινά και το ουσιαστικό κέρδος για την πόλη, που για άλλα 8,5 χρόνια μέχρι τη 12ετία, το διάστημα δηλαδή που είναι ο μέσος όρος ζωής των φωτιστικών αυτών, θα έχει εισφέρει στον προϋπολογισμό του Δήμου πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούγεται ίσως μια αυτονόητη ή εύκολη επιλογή αλλά δεν ήταν. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν ο πρώτος στη χώρα που άλλαξε το σύνολο του δικτύου του, με έναν πολύ απαιτητικό στις προδιαγραφές του διεθνή διαγωνισμό. Αρκεί να αναφερθεί ότι σήμερα στους γειτονικούς των 3Β Δήμους, η τεχνολογία αυτή δεν είναι δεδομένη: Στη μεν Γλυφάδα έχει γίνει σημειακή εγκατάσταση, στον δε Σαρωνικό αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η αντικατάσταση.