Έργα υποδομής από το Πράσινο Ταμείο

Σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα και από την εξασφάλιση σημαντικής επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο ύψους 444.085 ευρώ ευρώ.

Το πρώτο έργο αφορά την ανακατασκευή και μετατροπή του «κόκκινου κτιρίου» σε πολιτιστικό κέντρο και το δεύτερο την λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση των σχολικών κτηρίων του Δήμου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και από ίδιους πόρους του Τεχνικού Προγράμματος.

Το έργο κατασκευής του πολιτιστικού πολυχώρου στον οδό Βασιλέως Παύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 175.688,84€, το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την ανακατασκευή του και περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, συγκεκριμένα υποστύλωση της οροφής ισογείου και ορόφου, εργασίες στην θεμελίωση, στις λιθοδομές και τα υποστυλώματα του ισογείου, στις δοκούς και πλάκες οροφής ισογείου και κατασκευή κλιμακοστασίου. Το έργο αναβάθμισης σχολικών κτηρίων του Δήμου 560.969 εξασφάλισε από το Πράσινο Ταμείο 268.397€, ενώ τα υπόλοιπα 292.572€ που απαιτούνται θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δήμου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε αναβάθμιση των αυλών των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός σχολικών μονάδων στις τρεις πόλεις (1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης, 4ο Νηπιαγωγείο Βούλας, 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας, 1ο Δημοτικό Βούλας, 3ο Δημοτικό Βούλας, Δημοτικό Βουλιαγμένης, Δημοτικό Δίλοφου, 1ο Δημοτικό Βάρης, 1ο Γυμνάσιο Βούλας, 2ο Γυμνάσιο Βούλας και 1ο Γυμνάσιο Βάρης).