Γιατί το Facebook δεν είναι ασύμβατο με τις πανελλήνιες

Της Όλγας Καβουρίνου*

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστά και ως social media, μέσα σε ένα διάστημα λίγων χρόνων κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε αυτά και στους νέους.

Παρόλα αυτά, καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται μέρα με την μέρα, αμφιλεγόμενο παραμένει το ζήτημα της επίδρασής τους στους νέους. Ως μαθήτρια της Γ’ Λυκείου θεωρώ πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν προσφέρει ένα εύρος δυνατοτήτων και επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα, μας προσέφεραν τη δυνατότητα της ανέξοδης επικοινωνίας, που είχε ως απόρροια την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων και ειδικά για εμάς τους μαθητές, την ενίσχυση της συνεργασίας. Παραδείγματος χάριν, λόγω της έλλειψης ελεύθερου χρόνου πολλές είναι οι φορές που για τη διεκπεραίωση ή την ολοκλήρωση μιας εργασίας έχουμε καταφύγει στη χρήση τους.

Τα social media προσφέρουν ανέξοδη επικοινωνία και πλουραλισμό στην πληροφόρηση

Επιπρόσθετα, έντονο είναι το στοιχείο της αλληλεπίδρασης στα social media καθώς τα άτομα λειτουργούν και ως πομποί και ως δέκτες, μεταδίδοντας μηνύματα και παράλληλα λαμβάνοντας πληροφορίες. Με άλλα λόγια, δεν κυριαρχεί η μονόδρομη πληροφόρηση αλλά ο πλουραλισμός, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να μοιραστούν διάφορες ιδέες, γνώμες και απόψεις.

Εκτός όμως από την επικοινωνία και την πληροφόρηση, έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε διάφορα ταλέντα (όπως το τραγούδι, την φωτογραφία κ.ά.), σκέψεις και προβληματισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα την τόνωση της αυτοπεποίθησής μας. Παράλειψη θα ήταν να μην αναφέρω πως μας εξασφαλίζουν ποικίλες και διαφορετικές δυνατότητες ψυχαγωγίας, βοηθώντας μας να αποβάλλουμε το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας.

Ωστόσο, παρά τις θετικές απόψεις, σήμερα γίνεται λόγος για την αρνητική επιρροή τους στη ζωή των μαθητών που αγγίζει μερικές φορές τα όρια του εθισμού. Προσωπική μου άποψη είναι πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν επιδρούν αρνητικά στους μαθητές. Παρόλ’ αυτά η λανθασμένη τους χρήση από ενήλικες και ανηλίκους αποτελεί γενεσιουργό δύναμη για τη δημιουργία ενός μη φιλικού έως και ακατάλληλου περιβάλλοντος όχι μόνο για τους μαθητές αλλά για όλους μας.

* Η Όλγα Καβουρίνου είναι μαθήτρια Γ’ τάξης στο Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης