Έμπρακτη στήριξη στις επιχειρήσεις της πόλης

Την απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων απο- τροπής της διασποράς του κορoνοϊού Covid-19 και δεν έκαναν ή κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου του Δήμου, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Από την περίοδο της πρώτης καραντίνας τον περασμέ- νο Μάρτιο μέχρι και σήμερα, η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων ανακούφισης με απαλλαγές καταβολής τελών και άλλες ελαφρύνσεις, σε συνδυασμό με το πλέγμα των κεντρικών αποφάσεων της κυβέρνησης για να περιοριστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν αλλά δεν κάνουν χρήση του κοινόχρηστου χώρου (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων), τα δημοτικά τέλη καταβάλλονται κανονικά και απαλλάσσονται από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων.

Όπως εξήγησε στον «Δημοσιογράφο» ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βασίλης Παπαμιχαήλ, τα έσοδα από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων θα είναι μειωμένα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στο διάστημα της πρώτης καραντίνας που διήρκησε από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, η οικονομική ζημία για τον Δήμο ανήλθε στις 92.000 ευρώ. Στη δέσμη μέτρων που εφαρμόζει ο Δήμος περιλαμβάνονται και τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής που απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για στάθμευση τουριστικών λεωφορείων. Ένα ακόμη μέτρο κοινωνικού σκοπού που πήρε ο Δήμος είναι η μείωση δημοτικού τέλους και δημοτικού φόρου για απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους για το 2021.