Ανεργία και απασχόληση σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Η ανεργία δεν είναι ένα στατιστικό μέγεθος, είναι μια ανθρώπινη κατάσταση.

Τα στατιστικά μεγέθη βοηθούν φυσικά να κατανοήσουμε το μέγεθος του κοινωνικού φαινομένου, τις βραχυπρόθεσμες ή δομικές συνέπειές του. Δίνουν εργαλεία σε όσους χαράσσουν πολιτική να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Και βέβαια αποκαλύπτουν μια αλήθεια που δεν φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού.

Παρόλ’ αυτά, εκτός από αναπτυξιακό πρόβλημα, ως ένας παράγοντας που αφήνει αναξιοποίητο το εργατικό δυναμικό μιας χώρας, η ανεργία είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής ψυχολογίας. Η οδύνη του ανέργου, η εσωτερίκευση της αποτυχίας, οι δυσχέρειες που επιφέρει στη διαβίωση του ίδιου και της οικογένειάς του δεν μετρούνται με τα εργαλεία των πολιτικών επιστημών. Η κατάσταση αυτή βιώνεται κατ’ εξοχήν εντός του οικογενειακού πλαισίου όμως είναι και ορατή στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας.

Ερευνήσαμε τα μεγέθη της ανεργίας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχοντας κατά νου μια διαδεδομένη κοινοτοπία: Ότι τα προάστια αυτά εξαιρούνται από όλους τους κανόνες.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα τοπικά μεγέθη της ανεργίας μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2010 ακολουθούν πιστά την πορεία των ανάλογων μεγεθών σε όλη τη χώρα. Σε έναν Δήμο με συνολικό πληθυσμό περίπου 50.000 ατόμων (ο ενεργός οικονομικά πληθυσμός, εξαιρουμένων δηλ. παιδιών και συνταξιούχων, είναι πολύ μικρότερος) το μέγεθος των καταγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων μοιάζει μεγάλο: Είναι 2.627 άτομα τον Αύγουστο του 2018 (ο τελευταίος μήνας για τον οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία).

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Αύγουστος 2018)

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο σύνολο της χώρας

Διαχρονικά καταγράφεται μια σαφής τάση ανόδου της ανεργίας μετά το 2010 και με κορύφωση το 2013, παρουσιάζοντας μικρές διακυμάνσεις έκτοτε και μέχρι σήμερα. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση της ανεργίας, καθώς πλέον αντιπροσωπεύουν το 67% των ανέργων του Δήμου.

Μήνας αναφοράς: Αύγουστος

Στο επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων καταγράφεται στην περίοδο που ερευνήθηκε μια καθαρή έξοδος στην ανεργία προσώπων που δεν έχουν λάβει καθόλου εκπαίδευση. Ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι των καταγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ (περίπου 45%) είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Επίπεδο εκπαίδευσης εγγεγραμμένων ανέργων

Προωθώντας την απασχόληση

Μια σημαντική προσπάθεια για την προώθηση της απασχόλησης κάνει με συγκεκριμένες δομές ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου συμπληρώνει αυτές τις μέρες ένα χρόνο λειτουργίας, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το Κέντρο βοηθά τους δημότες που έχουν την ανάγκη και το ανάλογο δικαίωμα να λάβουν τα προβλεπόμενα κοινωνικά επιδόματα, με τελικό στόχο την πλήρη κοινωνική τους ένταξη, μέσω της εργασίας.

«Είδαμε άνθρωπο να μπαίνει στο γραφείο με την όψη άστεγου και μετά από μήνες, αφότου βρήκε δουλειά και ορθοπόδισε στη ζωή μπήκε ξανά αναγεννημένος, άλλος άνθρωπος», διηγείται με συγκίνηση η Ολυμπία Σταθακοπούλου, υπεύθυνη για την προώθηση της απασχόλησης στο Κέντρο Κοινότητας των 3Β. Η στοχευμένη δράση προώθησης της απασχόλησης λειτουργεί μόλις δύο μήνες, από τον Αύγουστο του 2018. Μέσα σε αυτό το διάστημα 150 περίπου άτομα έχουν αναζητήσει τις υπηρεσίες αυτές, εκ των οποίων 20 άνθρωποι βρήκαν εργασία.

Το Κέντρο Κοινότητας συγκεντρώνει τις προκηρύξεις που δημοσιεύουν οι δημόσιοι φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Υγείας κ.λπ.) ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους, συμπληρώνοντας αιτήσεις, γράφοντας βιογραφικά, δίνοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμα και καταθέτοντας τα δικαιολογητικά με εξουσιοδότηση σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες.

Για τη σύνδεση των δημοτών με την τοπική αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα ιδρύθηκε και λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο ένα δημοτικό Γραφείο Απασχόλησης.

«Ξεκινήσαμε από το μηδέν, με το σκεπτικό ότι οι τοπικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προσλάβουν κατοίκους του Δήμου μας και ότι οι κάτοικοι με τη σειρά τους προτιμούν να εργάζονται κοντά στο σπίτι τους», εξηγεί η Χριστίνα Διβριώτου, υπεύθυνη του Γραφείου Απασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς. Ήδη 7 άνθρωποι βρήκαν μια θέση εργασίας από τη δημοτική αυτή δομή, σε θέσεις μεσαίας ειδίκευσης. Περίπου 50 υποψήφιοι έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο, ενώ 20 θέσεις εργασίας έχουν κοινοποιηθεί.

Παράλληλα, ο Δήμος «τρέχει» διά του Γραφείου Απασχόλησης αυτό το διάστημα ένα πρόγραμμα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ που υποστηρίζει τις λεγόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη 10 τοπικές ομάδες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης της επιχειρηματικής τους πρωτότυπης ιδέας και τον Νοέμβριο θα παρουσιάσουν στο Ζάππειο τα πορίσματα αυτής της διαδρομής, που είχε σεμινάρια και υποστήριξη κάθε είδους.

Προσλήψεις και αποχωρήσεις στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (2018)

Οι ιδέες δύο ομάδων θα υιοθετηθούν από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος θα τις εφαρμόσει πιλοτικά.

Πηγές στοιχείων: 
ΟΑΕΔ – Υπηρεσία Στατιστικής, Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη – Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ