Αναδιάρθρωση δημοτικών υπηρεσιών στα 3Β

Μετά από οκτώ μήνες επεξεργασίας και εκτενή διαβούλευση μεταξύ διοίκησης, αιρετών, εργαζόμενων και λοιπών βασικών ενδιαφερομένων μερών, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την λειτουργία του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας και εντεταλμένος σύμβουλος Διαφάνειας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Μιχάλης Ανδριόπουλος, εργάστηκαν εντατικά προκειμένου να παρουσιάσουν το νέο οργανόγραμμα του Δήμου που θα τον καταστήσει περισσότερο λειτουργικό, ταχύτερο και αποτελεσματικό. Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου «έχει στόχο να υπηρετήσει τις ανάγκες υπαλλήλων και πολιτών, χωρίς να υπάρχουν οι παθογένειες του παρελθόντος», τονίζουν στελέχη της δημοτικής αρχής. Στόχος κατά τις ίδιες πηγές είναι «η νέα αυτή δομή να κάνει πιο ευέλικτη την λειτουργία του Δήμου, εστιασμένη στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη».

Η δομή που υπάρχει έως σήμερα στον Δήμο ήταν αποτέλεσμα της συνένωσης η οποία έγινε με ταχύτατες διαδικασίες λόγω του «Καλλικράτη» το 2011 που ουσιαστικά μετέφερε όλες τις οργανωτικές παθογένειες των τριών πρώην Δήμων στον νέο ενιαίο Δήμο. «Με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η δουλειά των υπηρεσιών θα γίνεται πιο γρήγορη και πιο ουσιαστική. Θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να προσαρμοστούν στη σημερινή φιλοσοφία των ΟΤΑ που έχει να κάνει με μια σειρά δράσεων που άπτονται της κυκλικής οικονομίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και γενικότερα με όλη τη φιλοσοφία της πράσινης ενέργειας», σημειώνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο νέος Οργανισμός που θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει και νέες οργανικές θέσεις για προσωπικό, τον μοναδικό σήμερα τρόπο για να γίνουν προσλήψεις μετά από μια δεκαετία «παγώματος» στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης μέχρι το τέλος του 2021 θα κληθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας να συγχωνεύσουν τα νομικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος 3Β έχει ξεκινήσει ήδη την αναδιάρθρωση του Οργανισμού με την συγχώνευση του ΟΑΠΠΑ στις υπηρεσίες του Δήμου.

Στον νέο Οργανισμό αποτυπώνονται και οι προτεραιότητες της σημερινής διοίκησης. Στον τομέα του Περιβάλλοντος θα υπάρχουν πέντε ξεχωριστά τμήματα: Δόμησης, Κλιματικής Αλλαγής, Αστικού Περιβάλλοντος, Κατασκευών & Δικτύων και Καθαριότητας. Ενώ στον τομέα ευθύνης μέχρι πρότινος του ΟΑΠΠΑ δημιουργούνται τρία τμήματα: Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτισμού και Παιδείας.

Συμπερασματικά, με την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα υπάρχουν 13 νέες διευθύνσεις, 45 τμήματα και 2 αυτοτελή τμήματα με στόχο τον καλύτερο συντονισμό. Τέλος, με τον νέο Οργανισμό, θα δημιουργηθούν 156 νέες οργανικές θέσεις εργασίας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο εκπόνησης του νέου Οργανισμού του Δήμου των 3Β έχει ζητηθεί από αρκετούς Δήμους της χώρας αλλά και Περιφέρειες ως υπόδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένας ΟΤΑ.