Υπηρεσία Πρασίνου: Σεβασμός στη φυσική κληρονομιά (photos)

Η διαχείριση του φυσικού πλούτου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν γίνεται απλώς με επιστημονικό τρόπο, από γεωπόνους του Δήμου και τα αρμόδια ινστιτούτα για τις παθολογίες των φυτών. Γίνεται με μεθοδικότητα και αγάπη που κάποιες φορές βέβαια επιβάλει δύσκολες αποφάσεις.

Παρακινημένοι από το ενδιαφέρον παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες κοπές δέντρων, αναζητήσαμε τα αρχεία της
Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου για να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι τους λόγους για τους οποίους κόπηκαν. Εκεί εντοπίσαμε μια ενημερωμένη βάση δεδομένων για κάθε δέντρο χωριστά, με γεωγραφικό στίγμα, φωτογραφίες, διάγνωση και βέβαια την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (χωρίς αυτήν κανένα δέντρο δεν κόβεται). Έχει ενδιαφέρον ότι η απόλυτη πλειοψηφία των αποφάσεων αυτών δεν είχε ούτε μία αρνητική ψήφο, άρα τουλάχιστον στο επίπεδο των εκπροσώπων των δημοτών υπήρξε μέχρι στιγμής ομοφωνία στο πεδίο αυτό.

Δέντρα εντελώς ξερά, δέντρα προσβεβλημένα από έντομα των οποίων ο κορμός αποδείχθηκε κούφιος, δέντρα που πήραν μια επικίνδυνη κλίση: Αυτές είναι αποκλειστικά οι αιτίες που οδήγησαν τις υπηρεσίες να βάλουν πριόνι στους κορμούς και οι υπάρχουν αδιάσειστα φωτογραφικά τεκμήρια γι’ αυτό. Ο «Δημοσιογράφος» παρουσιάζει λόγω περιορισμένου χώρου κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις από το αρχείο της Υπη- ρεσίας Πρασίνου, η οποία φυσικά είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη επιθυμεί να κάνει μια ανάλογη έρευνα.

Αγ. Ιωάννη & Παγκάλου 2 Βούλα (2 προσβεβλημένες επικίνδυνες λεύκες) Απόφαση ΔΣ 181

Αιόλου 10 Βούλα (πεύκο με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 33

Αντιοχείας 26 Βούλα (πεύκο ξερό) Απόφαση Απόφαση ΔΣ 324

Άρεως 14 Βουλιαγμένη (2 πεύκα με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 184

Αρτέμιδος 55-57 Βούλα (πεύκο με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 468

Καστελορίζου 58 Βούλα (2 πεύκα με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 122

Καστελορίζου 69 Βούλα (ξερή κουκουναριά) Απόφαση ΔΣ 371

Λ. Πόρφυρα 26 Βούλα (πεύκο ξερό) Απόφαση ΔΣ 178

Μαυρολέοντος 2 Βουλιαγμένη (επικίνδυνη προσβεβλημένη λεύκα) Απόφαση ΔΣ 70

Νιόβης & Εσπερίδων Βουλιαγμένη (Καζουαρίνα ξερή) Απόφαση ΔΣ 470

Πεζοδρόμια πλ. 24ης Ιουλίου Βουλιαγμένη (προσβεβλημένες επικίνδυνες λεύκες) Απόφαση ΔΣ 182

Προόδου 9 Βούλα (πεύκο με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 66

Σκύρου 11 & Μυκόνου Βάρη (7 ημίξερα Λέυλαντ) Απόφαση ΔΣ 373

Σουλίου 11 (πεύκο ξερό) Απόφαση ΔΣ 374

Τρεμπεσίνας 10 Βούλα (πεύκο στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ) Απόφαση ΔΣ 117

Αθηνάς 23 & Βορρέου Βάρη (επικίνδυνη κλίση πεύκων) Απόφαση ΔΣ 326

Αιγαίου 77 Βάρη (ημίξερο, προσβεβλημένο ξερό Λέλαντ) Απόφαση ΔΣ 328