Συμβούλιο πρόληψης για ασφαλή πόλη

Ένας νέος θεσμός με αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας ξεκινά τη λειτουργία του στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά την έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις
της τοπικής κοινωνίας.

Το νέο όργανο θα απαρτίζεται από επτά μέλη, τα οποία θα είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή στο συμβούλιο πρόληψης της παραβατικότητας είναι τιμητική και άμισθη και η θητεία του οργάνου θα διαρκέσει τρία χρόνια. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απέστειλε επιστολή σε όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης να προτείνουν πρόσωπα δικής τους επι- λογής προκειμένου να συγκροτηθεί το όργανο σε συναινετική βάση.

Η παραβατικότητα των ανηλίκων στην μετά τον κορονοϊό εποχή σημειώνει ραγδαία αύξηση όχι μόνο στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές του Λεκανοπεδίου. Αδικήματα όπως οι σωματικές βλάβες, οι μικροκλοπές σε βάρος συνομηλίκων καθώς και οι παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συναντήθηκε στο Δημαρχείο της Βούλας με ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, συζητώντας μεταξύ άλλων και τη σύσταση εκ νέου του εν λόγω Συμβουλίου.

Ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στη διοίκηση του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. Το εν λόγω Συμβούλιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ικανοποίηση του δικαιώματος των πολιτών του Δήμου στην ασφάλεια.