Παύση οικοδομικών εργασιών το καλοκαίρι

Η διακοπή των οικοδομικών εργασιών εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εφαρμοστεί και αυτό το καλοκαίρι, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η δημοτική αρχή αποφάσισε τη λήψη αυτού του μέτρου με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την εύρυθμη λειτουργίας της πόλης. Ουσιαστικά, είναι μια συνέχεια της κανονιστικής απόφασης που εφάρμοζε ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης που απαγορεύει κάθε είδους οικοδομικές εργασίες στην πόλη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, στη δημοτική ενότητα Βάρης απαγορεύονται οι εργασίες κατά το διάστημα 5 έως 25 Αυγούστου 2021, στη δημοτική ενότητα Βούλας η παύση εργασιών θα αφορά το διάστημα 24 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου ενώ στη Βουλιαγμένη απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021.

Μοναδικές εξαιρέσεις θα αποτελέσουν τα έργα που πραγματοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης τα οποία σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κατά τους θερινούς μήνες υπό αυστηρές προϋποθέσεις και συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προς αποφυγή όχλησης των κατοίκων αν και το σημείο είναι εκτός οικιστικού ιστού, αλλά και τα έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Βουλιαγμένη που ολοκληρώνονται.

Να υπογραμμιστεί ότι τα λιμενικά έργα της μαρίνας που συνιστούν το 70% των έργων ανακαίνισης δεν υπόκεινται στην απαγόρευση της Κανονιστικής Απόφασης του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης καθώς οι αδειοδοτικές αρχές για τους λιμένες είναι η Γενική Διεύθυνση Λιμένων (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος) και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Η Πολεοδομία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να επιβάλει διακοπή εργασιών στο κομμάτι αυτό.

Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε μια σειρά από αυστηρά πλαίσια για τη συνέχιση των εργασιών. Συγκεκριμένα, προς αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και όχλησης κατά τη διάρκεια των ωρών μεγάλης επισκεψιμότητας στην περιοχή της χερσονήσου θα ισχύσουν τα εξής: Η κίνηση βαρέων οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στη χερσόνησο για εργασίες για όσο χρόνο αυτές διαρκέσουν θα επιτρέπονται μόνο τις βραδινές ώρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 20:00 έως 08:00 και από Παρασκευή έως Κυριακή, από 01:00 έως 08:00. Επιπλέον, για τις εργασίες μεγάλης όχλησης (κατεδαφίσεις, εκσκαφές, χρήση κομπρεσέρ κ.ά.) αυτές θα εκτελούνται τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως 14:30 για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 2021.