Μια «ολυμπιακή αποστολή» για τα παιδιά της πόλης

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τη διοργάνωση κοινών αθλητικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην πόλη υπέγραψαν ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ). Το πρόγραμμα που ονομάζεται «Olympic Green Values» (που σημαίνει ολυμπιακές πράσινες αξίες) έχει στόχο να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών των σχολείων του Δήμου με την παρουσίαση της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και περιβάλλοντος. Παράλληλα, Δήμος και ΕΣΟΑ, θα συγκροτήσουν μια κοινή ολυμπιακή αποστολή για να συμμετέχουν μαζί σε δράσεις για την προαγωγή του αθλητισμού, της υγείας, της περιβαλλοντολογικής ευθύνης και της παιδείας.

Σύμφωνα με την ΕΣΟΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο 3Β, θα προγραμματιστούν κοινές επι- σκέψεις αθλητών και παραολυμπιονικών σε σχολεία των τριών πόλεων, θα διοργανωθούν κοινωνικές εκδηλώσεις και φυσικά αθλητικά δρώμενα.

Με την έναρξη της συνεργασίας, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, φυτεύοντας μια ελιά στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Βούλας, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την ευαισθησία για το περιβάλλον που έχουν τόσο ο Δήμος όσο και τα μέλη της ΕΣΟΑ. Αξίζει να τονιστεί πως από τους κλάδους της εν λόγω ελιάς θα βραβεύονται τα συμμετέχοντα παιδιά στις αθλητικές δράσεις που θα συνδιοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η ΕΣΟΑ.