Ασπίδα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Στη σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων προέβη ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έπειτα από απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εν λόγω Επιτροπή που κρίνεται επιβεβλημένη σε κάθε Δήμο, συστάθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η σχεδίαση και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο και φυσικά η πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι η διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, η συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης, τη συνεργασία με τις αρμόδιες δομές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή που αποτελείται από οκτώ μέλη, θα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέματα όπως η πρόληψη της βίας, τη γυναικεία απασχόληση και των πολιτικών ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των στερεοτύπων με βάση το φύλο, την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης κ.ά.

Τα μέλη που ψηφίστηκε να απαρτίζουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι οι:

Κατερίνα Σταμπέλου, Ανθή Βέλλη, Ιωάννα Χατζάτογλου, Άννα Βαβίτη, Μάρη Μπράβου, Μαριάννα Μαυραγάνη, Μαρία Φουρναράκη και ο Κώστας Πασακυριάκος.

Να σημειωθεί πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη και αυτό διότι η παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του Δημήτρη Δαβάκη, καταψήφισε την σύσταση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων.