Νέοι χώροι για πράσινο και αθλητισμό

Τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου και χώρων πρασίνου στη δημοτική ενότητα Βούλας μέσω της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

Συγκεκριμένα, η έκταση που εξετάζει ο Δήμος είναι τα οικόπεδα «Κόνιαρη» που έχουν ως φερόμενο ιδιοκτήτη το Μουσείο Μπενάκη και βρίσκονται στη συνοικία Νέα Κάλυμνος με την έκτασή τους να αγγίζει τα 71 στρέμματα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δόμησης, προκύπτει ότι η σημερινή έκταση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Σημειωτέον δε ότι οι υφιστάμενοι αυτοί χώροι πρασίνου έχουν σχετικά περιορισμένο εμβαδόν και είναι χωροθετημένοι παραπλεύρως της πολυσύχναστης οδού Καλύμνου, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής και περιπάτου, ενώ δεν υφίστανται καθόλου αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά χώροι άθλησης για τους δημότες.

Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η συνεχής ανοικοδόμηση της περιοχής έχει αποτέλεσμα τη μείωση των αδόμητων χώρων υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων για βασικές υποδομές της πόλης. Μετά από διερεύνηση που διενήργησε η Υπηρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα ελάχιστα εναπομείναντα αδόμητα οικόπεδα, που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, υφίσταται η συγκεκριμένη έκταση των οικοπέδων «Κόνιαρη». Ο συγκεκριμένος χώρος των ακινήτων αποτελείται από μεγάλες συνεχόμενες εδαφικές εκτάσεις και ενδείκνυται για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου.

Το κόστος για την απαλλοτρίωση των 71 στρεμμάτων υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ. Ο Δήμαρχος, παρουσίασε στο Συμβούλιο τις πηγές χρηματοδότησης που θα προέλθουν από πόρους του Δήμου ύψους 2 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δεσμευτεί για αγορά γης, από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο χρηματοδοτεί και την κατασκευή υποδομών, πόρους από το Πράσινο Ταμείο καθώς επίσης και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που δανειοδοτεί με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων ήταν μόνο η αρχή, καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων και αυτό διότι θα πρέπει εγκριθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες από τα αρμόδια όργανα του κράτους.