Κυρώσεις στους ιδιόκτητες για τον μη καθαρισμό των οικοπέδων τους

Η αντιπυρική περίοδος φτάνει στο τέλος της και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – ευτυχώς – πέρασε αναίμακτα καθώς δεν σημειώθηκε κανένα σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς που να έθετε σε κίνδυνο το πολύτιμο πράσινο της περιοχής.

Ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία είναι η ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα αλλά και τυχόν εύφλεκτα υλικά μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι στην ευθύνη των ιδιοκτητών τους και στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ο υπόχρεος, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτα να καθαρίσουν τον χώρο.

Η δημοτική αρχή τον περασμένο Απρίλιο, λίγες μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, έστειλε χιλιάδες συστημένες επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποψίλωση. Κάποιοι συμμορφώθηκαν, ενώ σε όσους δεν εφάρμοσαν την διαδικασία, τους επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο. Να σημειωθεί πως το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενώ βεβαιώνεται εις βάρος τους επιπλέον η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό.

Αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης μεγάλης μερίδας ιδιοκτητών, ήταν ο καθαρισμός των οικοπέδων από τις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα, αποψιλώθηκαν 850 στρέμματα ιδιόκτητων οικοπέδων. Ο Δήμος συνολικά δαπάνησε το ποσό των 170.000 ευρώ προκειμένου να αποψιλώσει εκτός των προαναφερθέντων οικοπέδων και τους κοινόχρηστους χώρους.