Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Σωκράτους

Λύση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων στάθμευσης στην οδό Σωκράτους στη Βούλα προτίθεται να δώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των οδηγών και ειδικότερα των πεζών, το όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ/ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για την επίτευξη της ανωτέρω ταχύτητας θα διαμορφωθεί αναλόγως το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος. Πιο συγκεκριμένα, θα «στενέψουν» οι εξής δρόμοι: Το τμήμα μεταξύ των οδών Αθηνάς/Ιπποκράτους και Αφροδίτης. Το τμήμα μεταξύ οδών Αφροδίτης και Παπάγου. Το τμήμα μεταξύ οδών Παπάγου και Λάμπρου Πορφύρα. Το τμήμα μεταξύ οδών Λάμπρου Πορφύρα και Λεωφ. Βουλιαγμένης και το τμήμα τριγωνικής νησίδας στην πρόσβαση Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Επίσης, προβλέπεται κατασκευή νησίδας επί της οδού Σωκράτους προκειμένου να διαχωρίζονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικά, θα δημιουργηθεί κεντρική νησίδα μέσου πλάτους 1,50 μ. με προσαρμογή στην απόληξή της πλησίον του κόμβου της Παπάγου, που ξεκινάει από τη διασταύρωση με την οδό Πορφύρα έως την οδό Παπάγου εξυπηρετώντας τη δημιουργία οδικού περιβάλλοντος με ηπιότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί διαχωριστική ζώνη μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, πλάτους από 0,85μ μεταξύ των οδών Ιπποκράτους/Αθηνάς έως την οδό Αφροδίτης και πλάτους 1,30μ από την οδό Αφροδίτης έως την οδό Παπάγου που υλοποιείται με διαγράμμιση και μεταλλικά «μάτια γάτας».

Για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης κυρίως στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων που δημιουργούν, μεταξύ άλλων, προβλήματα στην ορατότητα προτείνεται η διαμόρφωση εσοχών παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,00μ επί της οδού Σωκράτους, στο τμήμα μεταξύ Λεωφ. Βουλιαγμένης και Ιπποκράτους. Στο τμήμα μεταξύ Πανός και Ιπποκράτους, στην κάθοδο με κατεύθυνση προς την παραλιακή Λεωφ. Κ. Καραμανλή, διαμορφώνονται 6 θέσεις υπό γωνία 45 μοιρών. Στο υπόλοιπο τμήμα μέχρι την Ιπποκράτους δε προβλέπεται παρόδια στάθμευση ενώ στο τμήμα μεταξύ Πανός και Ιπποκράτους, στην άνοδο με κατεύθυνση προς την Λεωφ. Βουλιαγμένης, διαμορφώνονται 5 θέσεις υπό γωνία 45 μοιρών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στις διασταυρώσεις της οδού Σωκράτους με το κάθετο δίκτυο, ενώ θα διαπλατυνθεί και η τριγωνική νησίδα επί της οδού Σωκράτους στη συμβολή με την Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο ρεύμα από Αθήνα προς κέντρο Βούλας στα αριστερά, κατά 2,00μ.

Τέλος, στη διασταύρωση της οδού Σωκράτους με την οδό Παπάγου, σημείο όπου γίνονται πολλά ατυχήματα, και για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας σε όλο το μήκος της οδού Σωκράτους, αποφασίστηκε η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου που θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια.