Μαρίνα Βουλιαγμένης: Απορρίπτονται οι προσφυγές στα πρώτα στάδια της διαδικασίας

Ελάχιστα έως μηδενικά περιθώρια για νέες προσφυγές άφησε το Εφετείο Αθηνών αλλά και η στάση που κράτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους έξι πολίτες που τάσσονται ενάντια στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Μέχρι στιγμής οι έξι κάτοικοι έχουν ασκήσει δύο προσφυγές. Η πρώτη είναι προς το Εφετείο Αθηνών εναντίον της αδειοδότησης του έργου, στην οποία έχουν ζητήσει τρία πράγματα. Προσωρινή διαταγή, αναστολή εκτέλεσης εργασιών και ακύρωση των αδειών. Η προσφυγή των κατοίκων απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών. Το δεύτερο «πακέτο» προσφυγών το έκαναν στις 19 Νοεμβρίου 2021 προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (το ΣτΕ εντός δεκαπενθημέρου εγκρίνει ή όχι την προ- σωρινή διαταγή), ωστόσο έχουν περάσει δύο μήνες και το ΣτΕ δεν έχει δώσει καμία προσωρινή διαταγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 18 Μαΐου επί της διαδικασίας όταν θα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί το έργο.

Οι προσφεύγοντες ζήτησαν εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα σχετικά με το έργο της μαρίνας Βουλιαγμένης αλλά τα μόνα έγγραφα που έλαβαν ήταν τα δημόσια (είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο) και όχι τα ιδιωτικά που αφορούν τις συμβάσεις του Αστέρα με την ανάδοχο εταιρεία κ.α. Επί της ουσίας, οι προσφεύγοντες έχουν χάσει όλα τα ένδικα μέσα που έχουν κριθεί μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι της επένδυσης για την αναβάθμιση της μαρίνας του Αστέρα έχουν προηγηθεί όλες οι από τον νόμο επιβεβλημένες μελέτες από ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου, βασισμένες στους πλέον σύγχρονους και αυστηρούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους.

Όλες οι μελέτες (ΣΜΠΕ, ΜΠΕ καθώς και οι επί μέρους μελέτες) έχουν λάβει έγκριση και θετικές γνωμοδοτήσεις από το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και από 14 συνολικά αδειοδοτικούς φορείς. Μεταξύ των οργάνων που διατύπωσαν θετική γνώμη για το έργο, μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ευρύτατη πλειοψηφία.