Επιλεκτική εφαρμογή της «κίτρινης γραμμής» στην πλατεία Βούλας

Στη σηματοδότηση του χώρου που διατίθεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα που βρίσκονται στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα, έχει προχωρήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την Άνοιξη του 2018.

Η εφαρμογή της «κίτρινης γραμμής» είναι συνέχεια του νέου κανονισμού που εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2018 και προβλέπει ότι σε πεζοδρόμους πλάτους άνω των 5,5 μέτρων θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος δρόμος για τους πεζούς σε πλάτος 3,5 μέτρων. Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών στην πλατεία της Βούλας έχει συμμορφωθεί, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι αγνοούν προκλητικά να εφαρμόσουν το μέτρο της «κίτρινης γραμμής», αδιαφορώντας για τον κανονισμό χρήσης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που στις περιπτώσεις παράβασης του κανονισμού του δείχνει μια αδικαιολόγητη ελαστικότητα, σε σημείο να ακυρώνει ο ίδιος ο Δήμος το μέτρο που θέσπισε, αφού οι υπόλοιποι καταστηματάρχες που εφαρμόζουν το μέτρο, ενθαρρύνονται εμμέσως να επεκτείνουν τα τραπέζια τους σε περισσότερο κοινόχρηστο χώρο.

Η Δημοτική Αστυνομία έχει αναλάβει τον ρόλο του επιτηρητή καθώς έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς αυτοψίες με απομάκρυνση τραπεζιών που βρίσκονταν αρκετά εκτός ορίων της «κίτρινης γραμμής». Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους επιχειρηματίες της πλατείας Βούλας. Η «κίτρινη γραμμή» αποτελεί απλά ένα πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά η επιχειρηματικότητα της Βούλας μαζί με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.