Βρυξέλλες: Σε ημερίδα για έξυπνες και πράσινες πόλεις ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Καλεσμένος ομιλητής στην συνάντηση επτά δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων που διοργανώνει ο Επίτροπος της ΕΕ για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Τιερί Μρετόν, είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο Δήμος των 3Β συγκαταλέγεται μεταξύ των μόλις 6 πόλεων της Ελλάδας (μαζί με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κατερίνης και Τρίπολης) που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα Living-in.eu και έχουν συνυπογράψει μια διακήρυξη ένωσης δυνάμεων για την ενίσχυση ενός βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων και των κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο επίτροπος Μπρετόν προσκάλεσε προσωπικά τον Δήμαρχο των 3Β ως κεντρικό ομιλητή σε μια συζήτηση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η πρόκληση των έξυπνων πόλεων» πάνω στον περιβαλλοντικό και ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνικο-οικονομική ανθεκτικότητα των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, το πρώτο πάνελ συζητήσεων του Επιτρόπου με τους Δημάρχους, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα εστιαστεί στο σχεδιασμό και την υιοθέτηση του περιβαλλοντικού και ψηφιακού μετασχηματισμού των τοπικών οικονομιών, το ρόλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, τις τοπικές «πράσινες συμφωνίες» αλλά και το ζήτημα της επανακατάρτισης του τοπικού εργατικού δυναμικού.

Ένας δεύτερος κύκλος συζητήσεων θα επικεντρώσει στη δύναμη της τεχνολογίας και της διαχείρισης δεδομένων στις πόλης, με στόχο την ψηφιακή τους μεταμόρφωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Μεταξύ άλλων η πλατφόρμα – πρωτοβουλία στην οποία έχει προσχωρήσει ο Δήμος των 3Β αναφέρει: «Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες μέσω ενός ευρωπαϊκού τρόπου όπου οι ψηφιακές λύσεις βοηθούν να δημιουργούνται χώροι στους οποί- ους οι άνθρωποι χαίρονται να ζουν και να εργάζονται. Οι ψηφιακές λύσεις έχουν μεγάλο εύρος και περιλαμβάνουν προσεγγίσεις στην έξυπνη αστική κινητικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιώσιμη κατοικία, τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτών».

Η ημερίδα ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου, ωστόσο πιο επείγουσες υποχρεώσεις του Επιτρόπου Μπρετόν τον υποχρέωσαν να την αναβάλει για κάποιες ημέρες.