Έρχονται οι «έξυπνοι» κάδοι απορριμμάτων

Κάδους που μετρούν το περιεχόμενό τους και στέλνουν σήματα στην Υπηρεσία Καθαριότητας εγκαθιστά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Εγκαινιάζεται έτσι μια πολιτική «έξυπνης» διαχείρισης αποβλήτων που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα την τηλεματική διαχείριση των απορριμματοφόρων και την εγκατάσταση αισθητήρων που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο μέτρηση πλήρωσης των κάδων με στερεά απόβλητα.

Ο Δήμος των 3Β θα εγκαταστήσει 1.000 τέτοιους «έξυπνους» κάδους σε κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος των τριών πόλεων για τη διαχείριση των αστικών στέρεων αποβλήτων. Το έργο καλύπτει την ανάγκη απομακρυσμένης παρακολούθησης του ποσοστού πλήρωσης των κάδων απορριμμάτων στους δρόμους των πόλεων, ώστε να ελαττωθούν τα σχετικά κόστη μέσω της στοχευμένης κίνησης των οχημάτων αποκομιδής για την περισυλλογή των απορριμμάτων και του δυναμικού σχεδιασμού τοποθέτησης κάδων σύμφωνα με τη ζήτηση.

Τα πλεονεκτήματα των «έξυπνων» κάδων είναι η μείωση του κόστους, που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης χρήσης στόλου αποκομιδής και της μείωσης στην κατανάλωση καυσίμου, την αυξομείωση αριθμού κάδων αναλόγως ζήτησης και τον περιορισμό κλοπών και βανδαλισμών των κάδων. Η βελτιστοποίηση της υπηρεσίας συλλογής των απορριμμάτων θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης κάδων σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, την αποκομιδή μόνο γεμάτων κάδων και τη δυνατότητα ενημέρωσης των οδηγών απορριμματοφόρων με φορητές συσκευές για τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές συλλογής.

Στους νέους κάδους θα ενσωματωθεί μια τηλεματική συσκευή η οποία διαθέτει ένα πλήθος αισθητήρων και ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Αισθητήρας πλήρωσης, ο οποίος καθορίζει τα επίπεδα πλήρωσης του κάδου.
  • Αισθητήρας θέσης, που θα μετράει την κλίση του.
  • Αισθητήρας θερμοκρασίας που θα προσδιορίζει τη θερμοκρασία εντός του κάδου καθώς και την τάση ανόδου για ειδοποίηση σε περίπτωση φωτιάς.
  • Αισθητήρας καπακιού που θα ανιχνεύει τη θέση του καπακιού αν είναι ανοιχτό, κλειστό ή μισάνοιχτο.

Συνολικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τους πρώτους δήμους που υιοθετούν τα τελευταία χρόνια και εντάσσουν στο σχεδιασμό τους βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για τις βέλτιστες αυτές πρακτικές τα 3Β αποτελούν σήμερα σημείο αναφοράς για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έγινε φανερό στα στελέχη του Δήμου και κατά την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.