Απαγόρευση οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο στα 3Β

Με απόφαση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από οχλούσες δραστηριότητες τον Αύγουστο στη Βούλα.

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία ήταν σε ισχύ από τις 6 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου 2019, απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη λήψη της σχετικής απόφασης επικαλέστηκε άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων από τα οποία προκύπτει ευθέως η αρμοδιότητα του Δήμου να μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη και τις πολλές διαμαρτυρίες αλλά και καταγγελίες κατοίκων της Βούλας για υπέρμετρη όχληση και επιβάρυνση των πολιτών της πόλης από εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες σε πολλά σημεία της Βούλας κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», το διάστημα που ίσχυε η απαγόρευση διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις κατόπιν καταγγελιών από κατοίκους με τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τη Δημοτική Αστυνομία να επεμβαίνουν και να σταματούν τις εργασίες. Ο Δήμος ενήργησε με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αμεσότητας.

Αξίζει να αναφερθεί πως ανάλογο μέτρο απαγόρευσης οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο ισχύει εδώ και χρόνια στις δημοτικές ενότητες Βάρης και Βουλιαγμένης.