Προόδου – Πειραιώς – Σωκράτους (Βούλα): Λιγότερες ουρές, μεγαλύτερη ασφάλεια

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υλοποιούνται αυτές τις ημέρες στην οδό Προόδου στην περιοχή Δικηγορικά Βούλας αποτελούν μέρος των προτάσεων της κυκλοφοριακής μελέτης  «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» που εκπονήθηκε από την εταιρεία Νama Erasmos. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες συγκοινωνιακών έργων στη χώρα μας και καταξιωμένη στον χώρο των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών, έχοντας εκπονήσει πάρα πολλές σχετικές μελέτες και με πολύχρονη εμπειρία των εξειδικευμένων συγκοινωνιολόγων στελεχών της.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης από το 2016 όταν ξεκίνησε, έγιναν και δημόσιες διαβουλεύσεις κατά τις οποίες συμμετείχαν ενεργοί πολίτες του Δήμου διατυπώνοντας κριτική, απόψεις και προτάσεις τους οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και αξιολογήθηκαν κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων της μελέτης.

Στην πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης η παρέμβαση στην οδό Προόδου, που υλοποιείται αυτή την περίοδο, είναι ένα μέρος μιας συνολικής πρότασης που περιλαμβάνει τη μονοδρόμηση της οδού Πειραιώς, τη βελτίωση της φωτεινής σηματοδότησης  στη διασταύρωση των οδών λεωφόρος Βουλιαγμένης και Πειραιώς, την ανάπλαση της οδού Σωκράτους και ανασχεδιασμό της πρόσβασής της στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της οδού Σωκράτους με την οδό Παπάγου, τη βελτίωση της γεωμετρίας του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Σωκράτους και Ιπποκράτους και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων είναι οι μονοδρομήσεις των οδών Καστελλορίζων, Άρεως, Ερμού και Αρτέμιδος, εγκεκριμένες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Πώς συνεχίζονται τα έργα

Το έργο της υλοποίησης της συνολικής αυτής κυκλοφοριακής παρέμβασης ξεκίνησε από το πιο «ευαίσθητο» σημείο, το τμήμα της οδού Προόδου όπου υπάρχουν το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο Λύκειο και το 3ο Νηπιαγωγείο με πρωτεύοντα στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ήδη το πρώτο στάδιο του έργου, που αφορά το τμήμα της οδού Προόδου μεταξύ της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού Σοφοκλέους, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου, από την οδό Σοφοκλέους μέχρι την οδό Βουτυρά.

Στο επόμενο στάδιο θα μονοδρομηθεί το αντίστοιχο τμήμα της οδού Πειραιώς (μεταξύ των οδών Βουτυρά προς λεωφόρο Βουλιαγμένης) το οποίο θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αντί της μίας που υπάρχει σήμερα, ενώ παράλληλα θα εκτελούνται οι εργασίες ανάπλασης της διασταύρωσης λεωφόρου Βουλιαγμένης και Σωκράτους, όπου θα δημιουργηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας (αντί της μίας που υπάρχει σήμερα) από Σωκράτους προς λεωφόρο Βουλιαγμένης και παράλληλα θα υλοποιηθούν και οι βελτιώσεις στη φωτεινή σηματοδότηση.

Είναι βέβαιο ότι με τις παρεμβάσεις αυτές θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία της διασταύρωσης της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τις οδούς Πειραιώς και Σωκράτους και θα μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις και οι ουρές στις προσβάσεις των οδών Πειραιώς και Σωκράτους. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής υφίστανται την ταλαιπωρία της κατασκευής έργων. Όμως η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή, καθώς όταν θα υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες προτάσεις της μελέτης για την ευρύτερη περιοχή της οδού Προόδου – Πειραιώς – Σωκράτους, οι μελετητές έχουν εκτιμήσει ότι συνολικά αλλά και σημειακά η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής θα βελτιωθεί σημαντικά τόσο όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τις ουρές στις διασταυρώσεις του οδικού δικτύου όσο και όσον αφορά την οδική ασφάλεια.