Ασφαλές επιτέλους το 1ο Δημοτικό Βάρης

Το έργο στατικής ενίσχυσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης ολοκλήρωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης των δημοτικών κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα τελευταία χρόνια, μετά τη σημαντική αύξηση των γνώσεων στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, αλλά και στα αυστηρά πλέον πρότυπα, όπως αυτά αποτυπώνονται στους σύγχρονους κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ευνόητο ότι είναι πιο επιτακτική στα κτήρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως τα σχολικά.

Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υφιστάμενων κτηρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα κτίρια που έχουν σχεδιασθεί ακολουθώντας αντισεισμικούς κανονισμούς προγενέστερους του 1984.

Αυτή ήταν η περίπτωση και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης που έχει κατασκευαστεί το 1958 και κρίθηκε επικίνδυνο μετά από καταγγελίες ήδη από το 2013. Το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολείου ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2018, γεγονός που ανάγκασε τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να προμηθευτεί τέσσερις προκατασκευασμένες αίθουσες για τις ανάγκες των μαθητών και των δασκάλων, για όσο διάστημα θα διαρκούσαν οι εργασίες.

Ωστόσο, μετά από επιμονή των υπηρεσιών και τη θέληση των εργατών οι οποίοι δούλευαν διπλές βάρδιες επί όλες τις ημέρες του Αυγούστου ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, η μάχη με το χρόνο κερδήθηκε με αποτέλεσμα το έργο της στατικής ενίσχυσης του 1ου Δημοτικού Βάρης να παραδοθεί ακριβώς με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν πλέον μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές κτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις εργασίες στατικής ενίσχυσης, τοποθετήθηκαν επίσης νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα ενεργειακά και έγινε βάψιμο όλου του κτηρίου.