Τα απόβλητα στα 3Β έπαψαν να είναι …σκουπίδια

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας από τα πράσινα και οργανικά απόβλητα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλήτων WATT συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2021.

Με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος παραγωγής εδαφοβελτιωτικού αναμένεται ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου να μειωθεί δραστικά, πετυχαίνοντας έτσι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων στη χώρα. Να σημειωθεί, πως κατά τη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος ο Δήμος παρήγαγε ήδη 2.000 σάκους των 50 λίτρων του προϊόντος που ονομάστηκε Vita Green. Πρώτη ύλη ήταν τα κλαδέματα των νοικοκυριών και τα υπολείμματα τροφών από επιχειρήσεις εστίασης, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 300 κάτοικοι του Δήμου να παραλάβουν δωρεάν το εδαφοβελτιωτικό για χρήση στους κήπους τους, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου το χρησιμοποίησε στις φυτεύσεις των κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι το 2021 θα παραλάβει ποσότητα προς διάθεση 1.000 κυβικών μέτρων εδαφοβελτιωτικού, που ισούται με 20.000 σάκους των 50 λίτρων. Εκτός από την παράδοση στους δημότες, ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για να αγοράσουν εδαφοβελτιωτικό και έτσι η δραστηριότητα αυτή να φέρει ένα ακόμα έσοδο για τον Δήμο των 3Β. Ήδη, το περασμένο έτος μετατράπηκαν 5.000 τόνοι πράσινων υπολειμμάτων και 3.000 τόνοι οργανικών, βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε εδαφοβελτιωτικό.

Με την υλοποίηση πολυετών ολοκληρωμένων δράσεων αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στην κατεύθυνση ενός Δήμου «μηδενικών αποβλήτων», αξιοποιώντας την πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνολογία βιομετατροπής και κομποστοποίησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου «το πρόγραμμα κρίνεται κρίσιμο για την επόμενη ημέρα της διαχείρισης απορριμμάτων της πόλης, καθώς εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει να φτάσει το ποσοστό που εκτρέπεται από την ταφή στους ΧΥΤΑ το 50% επί του συνολικού όγκου των οικιακών απορριμμάτων μέχρι το τέλος του 2020. Σήμερα, το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου είναι 42.000 τόνοι από τα οποία, με τις καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται αποτρέπεται από την ταφή το 14% (όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στο 9%) και μέχρι τον Μάρτιο του 2020 εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα υπερβεί το 35%».