Δωρεάν διανομή του βιολογικού εδαφοβελτιωτικού Vita Green

Βιολογική πιστοποίηση έλαβε το εδαφοβελτιωτικό Vita Green που παράγει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τα πράσινα απόβλητα της πόλης μαζί με τα υπολείμματα τροφών που συλλέγονται στους καφέ κάδους.

Το πιστοποιητικό έδωσε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ και είναι το πρώτο που δίνεται σε Δήμο. Η ΔΗΩ, ένας από τους 12 φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει 5.000 ενεργούς βιοκαλλιεργητές (27% του συνόλου) και είναι ο μόνος φορέας που έχει διαδικασία πιστοποίησης αλλά και τη δυνατότητα να εκδώσει σχε- τική βεβαίωση των εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα).

Η παραγωγή του Vita Green είναι μέρος του προγράμματος για τη συνολική αποκομιδή 10.000 τόνων πράσινων και βιοαποβλήτων ετησίως που θα παράξουν εδαφοβελτιωτικό, με στόχο τη δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων του Δήμου που οδηγούνται στην ταφή. Το εδαφοβελτιωτικό διανέμεται δωρεάν στους δημότες κάθε Τετάρτη από τις 5.15 – 8 μ.μ. στο δημοτικό φυτώριο του Δήμου (Ακτής και Θέτιδος, Καβούρι). Μάλιστα, στο σημείο θα βρίσκεται ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος, Δρ. Γκίκας με σκοπό να ενημερώνει τους δημότες για τυχόν απορίες.