Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων: Διαλογή στην πηγή σε όλο τον Δήμο

Με στόχο ορατό πλέον την …εκμηδένιση των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή στη χωματερή κινείται ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, καταγράφει τις σημαντικές επιτυχίες που ήδη έχουν επιτευχθεί στον τομέα της ανακύκλωσης, φτάνοντας το ποσοστό εκτροπής από την ταφή στο 30% των αποβλήτων, ανεβάζοντας τον πήχη των στόχων ακόμη ψηλότερα για το επόμενο διάστημα. Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε το 177 σελίδων επικαιροποιημένο σχέδιο στην ιστοσελίδα του Δήμου και ζήτησε από φορείς και πολίτες να εκφράσουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους ως τις 22 Ιανουαρίου. Όλες οι προτάσεις τροποποιήσεων θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Κεντρικό σημείο που αφορά όλα τα νοικοκυριά του Δήμου είναι ο στόχος της επέκτασης του προγράμματος διαλογής στην πηγή με καφέ κάδους χωριστής συλλογής των υπολειμμάτων τροφών σε όλο το εύρος του Δήμου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο θέτει χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει:

Άμεσα να ολοκληρωθεί η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων στις περιοχές Πηγαδάκια στη Βούλα, στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης και στη Βουλιαγμένη. Το επόμενο έτος, και εάν είναι δυνατόν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, να υποστηριχθεί με ανθρώπινους πόρους (οδηγοί, εργάτες καθαριότητας) και με επενδύσεις σε εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, κάδοι) η επέκταση του συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δίλοφο Βάρης, την Ευρυάλη Βούλας και τα Δικηγορικά Βούλας. Από το 2022 και έως το 2023, με δυνατότητα παράτασης έως και το 2025, να υποστηριχθεί με ανθρώπινους πόρους (οδηγοί, εργάτες καθαριότητας) και με επενδύσεις σε εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, κάδοι) η επέκταση του συστήματος Διαλογής στην Πηγή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές στη Βάρη, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη, ώστε το δεύτερο εξάμηνο του 2023 να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την εξάπλωση της Διαλογής στην Πηγή στο 100% του Δήμου.

Τα βιοαπόβλητα από κατοικίες και επιχειρήσεις (απόβλητα δηλαδή τροφών και κήπου) οδηγούνται σήμερα στις εγκαταστάσεις της Watt AE στο Κορωπί, όπου ο Δήμος μισθώνει πεδίο κομποστοποίησης με προσωπικό και με τη συνδρομή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών παράγει το πιστοποιημένο για βιολογικές καλλιέργειες εδαφοβελτιωτικό λίπασμα Vita Green. Όπως αποτυπώνεται και στο επικαιροποιημένο Σχέδιο, ο Δήμος σχεδιάζει να αποκτήσει δικό του πεδίο κομποστοποίησης εντός του χώρου που έχει ήδη παραχωρήσει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στην ευρύτερη ιδιοκτησία της Σχολής Ευελπίδων.

Εκτός από τις προφανείς περιβαλλοντικές ωφέλειες, η διαχείριση αποβλήτων με στόχο τη δραστική μείωση της ταφής που εφαρμόζει η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει και σημαντικές οικονομικές παραμέτρους:

Η μείωση της μάζας των σύμμεικτων απορριμμάτων από οποιοδήποτε απόβλητο που μπορεί να ενταχθεί στη Διαλογή στην Πηγή και εμπεριέχεται μέχρι σήμερα στα σύμμεικτα, επιφέρει στο Δήμο σημαντικότατο κέρδος για κάθε τόνο δεν μεταφέρεται στο ΧΥΤΑ, επιπλέον της έκπτωσης που θα επιτύχει ο Δήμος στα Gate Fee (σ.σ.: το τέλος εισόδου) του ΕΔΣΝΑ λόγω υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης. Το κέρδος μπορεί να φτάσει έως και 72,54 € / τόνο, ανάλογα τον αποδέκτη. Η εξοικονόμηση από τη Διαλογή στην Πηγή είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

αναφέρεται σχετικά στο επικαιροποιημένο σχέδιο.

Κομποστοποίηση σε σπίτια και σχολεία

Μια από τις σημαντικές δράσεις που αναμένεται να δώσουν περαι- τέρω ώθηση στην εκτροπή υπολειμμάτων τροφών από τον κοινό πράσινο κάδο απορριμμάτων είναι η υιοθέτηση μέσων κομποστοποίησης σε σπίτια με κήπο, δημόσιους χώρους πρασίνου και σχολεία.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σχέδιο:

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πρέπει να κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς νοικοκυριά με κατοικίες με κήπο, από τον οποίο παράγονται υπολογίσιμες ποσότητες πράσινων αποβλήτων και δημότες που ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση του κήπου τους καθώς και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών. Ειδικά για τα σχολεία του Δήμου προτείνουμε προμήθεια κάδων σχολικής κομποστοποίησης 400 λίτρων πλήρως λειτουργικών (με γαιοσκώληκες), συμπεριλαμβανομένου και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

Σημαντικό οικονομικό όφελος έφερε και η απόφαση της διοίκησης Κωνσταντέλλου να αδειοδοτήσει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων έναντι του Κοιμητηρίου Βούλας, καθώς μείωσε δραστικά τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων προς τη Φυλή.

Η μείωση του αριθμού των οχημάτων που μεταφέρουν σύμμεικτα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ με την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Πανόραμα Βούλας επιφέρει στο Δήμο κέρδος 0,95 € για κάθε μη διανυόμενο χιλιόμετρο από την οικονομία καυσίμου και συνολικά εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη μείωση του κόστους των διοδίων, των συντηρήσεων κ.λπ.

αναφέρεται στη μελέτη.

Τέλος, το Σχέδιο καταγράφει την τελευταία καινοτομία στη δημοτική διαχείριση απορριμμάτων, τους «έξυπνους κάδους», η προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναμένεται σύντομα.

Ένας «έξυπνος» κάδος είναι ο κάδος σκουπιδιών που ενσωματώνει μια τηλεματική συσκευή η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρα πληρότητας κάδου Η πληροφορία αυτή επιτρέπει την βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής αφού πλέον αποφεύγονται άσκοπες στάσεις σε κάδους που δεν είναι γεμάτοι, ή και να ξεκινούν έκτακτα δρομολόγια, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη χρήση των οχημάτων μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα κάθε απορριμματοφόρου οχήματος.