Προϋπολογισμός 2022: «Πράσινος» Δήμος και οικονομικά

Με το σημαντικότερο οικονομικό του εργαλείο σε πλήρη λειτουργικότητα εισέρχεται στο νέο έτος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο προϋπολογισμός του 2022 υπερψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου 2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνοντας πρωτιά στην Αττική σε χρόνο έγκρισης, ενώ ταυτόχρονα το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που ελέγχει τη διαδικασία δεν έκανε καμία παρατήρηση.

Η διαχειριστική αυτή επάρκεια που με συστηματική δουλειά και μεγάλο μόχθο έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και το στενό επιτελείο της δημοτικής αρχής, σημαίνει ότι αντίθετα με τον «κανόνα» της αυτοδιοίκησης, ο Δήμος των 3Β δεν σταματά ούτε μία ημέρα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του. Και βέβαια, οι καλοί ρυθμοί εξόφλησης υποχρεώσεων φέρνουν και καλούς ρυθμούς στην υλοποίηση του έργου (τεχνικές παρεμβάσεις, προμήθειες και υπηρεσίες). Όπως τόνισε άλλωστε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εισαγωγικά, ο βαθμός υλοποίησης του τρέχοντος προϋπολογισμού για το 2021 φτάνει σε ποσοστό κοντά στο 100%, μια πρωτιά πανελλαδικού επιπέδου, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι δεν πηγαίνει χαμένο ούτε ένα ευρωσέντ από τους διαθέσιμους πόρους αλλά αντίθετα αξιοποιείται στο έπακρο.

Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος, «τα έσοδά μας παρά την κρίση έχουν θετικό πρόσημο και αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις που ήρθαν από την κυβέρνηση καλύπτουν τα χρήματα που απωλέσαμε λόγω πανδημίας και λόγω επιβράδυνσης της τοπικής οικονομίας. Είχαμε και για το 2021 μια καλή χρονιά λαμβάνοντας υπόψη τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήμου και σε έσοδα και σε δαπάνες». Συνολικά ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2022 ανέρχεται σε 63,9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση κωδικοποιώντας τη σχετική νομοθεσία, «στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για ένα έτος. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει εγγραφεί με εξειδικευμένο τρόπο στον προϋπολογισμό. Παράλληλα, οι εγγραφόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες πρέπει να είναι ακριβώς ίσες με τα εγγραφόμενα έσοδα».

Η ιδιομορφία του φετινού προϋπολογισμού, όπως ανέπτυξε ο διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τάγαρης στο Συμβούλιο, είναι ότι ο Δήμος υποχρεούται να εγγράψει πολύ συγκρατημένα έσοδα, την ίδια στιγμή που οι πραγματικές προβλέψεις για τις εισπράξεις είναι πολύ πιο ευοίωνες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι βάσει νόμου η πρόβλεψη των εσόδων δεν μπορεί να είναι υπερεκτιμημένη και συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει παρά κατά ελάχιστο τα εισπραχθέντα ποσά της προηγούμενης οικονομικής χρονιάς, που εν προκειμένω είναι το 2020, μια χρονιά δηλαδή που λόγω της πανδημίας και του λοκ ντάουν άφησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τον Δήμο τις εισπράξεις από μισθώματα, τέλη κ.λπ. Πάντως, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, τα έσοδα του Δήμου το επόμενο διάστημα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, μόλις οι επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο και στα τουριστικά ακίνητα που διαχειρίζεται ο Δήμος (Β’ πλαζ και Κάμπινγκ Βούλας) ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του νέου προϋπολογισμού είναι ότι συντάχθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί το πολύ φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα των ετών 2022 και 2023 που θα αλλάξει την όψη του Δήμου με το πακέτο των παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας και φυτεύσεων που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 26,1 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μέρος από τα οποία θα καλύψει ο ίδιος ο Δήμος προκειμένου οι παρεμβάσεις να γίνουν ολοκληρωμένα και στοχευμένα.

Το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως βγήκε από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα μετά από ερώτηση του Θάνου Ματόπουλου (ΡΙΚΙΠ) είναι η «αναδιάταξη» όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος των οικονομικών του Δήμου για τη διαχείριση απορριμμάτων. Ενώ φαινομενικά καταγράφεται μια αύξηση των δαπανών στη διαχείριση αποβλήτων, στην πραγματικότητα το επιπλέον έξοδο – που προκύπτει από τη μίσθωση του πεδίου κομποστοποίησης στο Κορωπί – εξοικονομείται από τη σχεδόν ισόποση μείωση των τελών εισόδου και ταφής που αποφεύγει πλέον ο Δήμος. Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος, στόχος του Δήμου είναι εκτός από την «απεξάρτηση» από τη χωματερή της Φυλής και η δημιουργία δημοτικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων υλικών (στο γνωστό ακίνητο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας) μια κίνηση που θα θα δημιουργήσει σοβαρές οικονομίες κλίμακας. Στο δρόμο αυτό άλλωστε ο Δήμος προμηθεύτηκε και έναν μεγάλης δυναμικότητας λειοτεμαχιστή που μειώνει σημαντικά των όγκο των αποβλήτων συρρικνώνοντας το κόστος μεταφοράς τους.

Σχολιάζοντας την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Παπαμιχαήλ τόνισε ότι «από τους 520 κωδικούς εσόδων, οι 52 παρουσιάζουν υπέρβαση» και συμπλήρωσε: «Έγινε μεγάλος αγώνας σε δύσκολη εποχή. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την επόμενη ημέρα με αισιοδοξία και να μπορούμε ταυτόχρονα να πάρουμε κι εμείς τα έσοδα που αναλογούν στον Δήμο μας». Κατά την ψηφοφορία στο τέλος της συνεδρίασης, η παράταξη Ματόπουλου ψήφισε «όχι», η Μαρία Σίνα δήλωσε «παρούσα», ο Μανώλης Δασκαλάκης και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δημήτρης Αθανασίου είπαν «ναι». Σύσσωμη η παράταξη Δαβάκη απουσίαζε, όπως και ο Κώστας Πασακυριάκος.