Πρωταθλητής ανακύκλωσης ο Δήμος 3Β

Στο 24,61% έφτασε η εκτροπή αποβλήτων από την ταφή

Οι σύγχρονες πόλεις παράγουν σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων και ρύπανσης αλλά και επενεργούν σε μεγάλο βαθμό ως βασικοί καταναλωτές των αποθεμάτων πηγών ενέργειας του πλανήτη. Είναι ανάγκη στην πορεία για την αειφορία των αστικών κέντρων, να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα οι σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης των δραστηριοτήτων μιας πόλης.

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και στη διαχείριση των απορριμμάτων με τις ανάλογες δράσεις ανακύκλωσης.

Η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας τύπου LED είχε πολλαπλή στόχευση: καλύτερος φωτισμός της πόλης με αύξηση της φωτεινότητας και μείωση της παραβατικότητας, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου με ταυτόχρονη μείωση των καταναλώσεων. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 6.158 φωτιστικών σωμάτων LED από τον Ιούνιο του 2018 διπλασιάστηκε σχεδόν η ένταση του φωτισμού και έγινε εξοικονόμηση 60% σε ενέργεια. Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων έφτασε τις 400.000 ευρώ ετησίως.

Οι επιδόσεις του Δήμου στην ανακύκλωση και επανάχρηση είναι εξίσου εντυπωσιακές. Με μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχει επιτευχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένα πραγματικά αξιομνημόνευτο ποσοστό που κατατάσσει το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους τρεις κορυφαίους Δήμους της χώρας σε εκτροπή αποβλήτων από την ταφή. Το 6% του 2014 έχει γίνει 24,61% το 2018. Με βάση τον προγραμματισμό και την τρέχουσα πραγματικότητα ο στόχος του να μη θάβονται αλλά να ανακυκλώνονται τα απορρίμματα που παράγονται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε ποσοστό πλέον του 36% είναι απόλυτα εφικτός.

Οι δράσεις αυτές του Δήμου και αρκετές άλλες εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, όπου η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι θα χρησιμοποιούνται με ορθολογικό τρόπο, θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα περιορίζουν τη ρύπανση και θα εξοικονομούν πόρους. Ο κίνδυνος, οι πόλεις του αύριο να αναπαράγουν ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη διαταραχή του οικοσυστήματος, είναι περισσότερο από ποτέ ορατός.

Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο η πολιτική διαχείριση του προβλήματος καθίσταται απόλυτα αναγκαία. Κεντρικές κρατικές πολιτικές αλλά και τοπικές αρχές αναλαμβάνουν δράση, σχεδιάζουν και υλοποιούν την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χρόνου χωρίς να διακυβεύουν την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.