Κινητό Πράσινο Σημείο για τη Διαλογή στην Πηγή

Η καινοτόμος δράση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το Κινητό Πράσινο Σημείο ξεκίνησε την ενημερωτική εκστρατεία για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων από την πλατεία Βουλιαγμένης και Βάρκιζας.

Το Κινητό Πράσινο Σημείο είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο επισκέπτεται κεντρικά σημεία της πόλης και μέσω αυτής της δράσης, οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα προγράμματα συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδοι), την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας που είναι σε εξέλιξη και το πρωτοποριακό πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή έξι ρευμάτων με ανταπόδοση που ξεκίνησε πιλοτικά στα Πηγαδάκια Βούλας.

Τα πράσινα σημεία αποτελούν για τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων βασικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μία έξυπνη λύση που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές και τον εξοπλισμό για τη διαχείριση των αποβλήτων πάνω σε αυτοκινούμενο όχημα. Εντός του πράσινου σημείου πραγματοποιείται η ζύγιση των αποβλήτων, η καταγραφή σε αυτόματο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ο ποιοτικός έλεγχος και η διαλογή τους και τέλος η τοποθέτηση στον αντίστοιχο κάδο / δοχείο. Μεταξύ των υποδομών περιλαμβάνεται επιπλέον συμπιεστής των αποβλήτων, για τη μείωση του όγκου και την αύξηση του μεταφερόμενου φορτίου.

Το πρόγραμμα λειτουργίας βάσει του οποίου το κινητό πράσινο σημείο θα μετακινείται συγκεκριμένες ώρες και ημέρες τις εβδομάδας στα σημεία που θα οριστούν, π.χ. στις κεντρικές πλατείες, θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων. Οι κάτοικοι κάθε δημοτικής ενότητας θα είναι ενημερωμένοι για τις ώρες και την ημέρα προσέλευσης, καθώς και για τα είδη αποβλήτων που μπορούν να προσκομίσουν στο κινητό πράσινο σημείο.