Πράσινο φως από το ΣτΕ για τη μαρίνα Βουλιαγμένης

Συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες αναβάθμισης στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής εκτέλεσης εργασιών που υπέβαλαν έξι κάτοικοι της περιοχής. Μετά τη δικάσιμο της 17ης Φεβρουαρίου 2022 με απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαρτίου, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτιάσεις όσων προσέφυγαν, κρίνοντας όλους τους ισχυρισμούς τους αβάσιμους και αόριστους και έκανε λόγο για «γενικόλογες αναφορές, χωρίς οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση».

Σε άλλο σημείο το ΣτΕ επισημαίνει: «Δεν προκύπτει ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης (σ.σ.: υπουργικής απόφασης) προκαλούνται ιδιαίτερα δυσμενείς και ασυνήθεις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του επίμαχου τουριστικού λιμένα. Με τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης».

Έτσι, οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανάδοχο εταιρεία να εκτιμά ότι τα λιμενικά έργα θα ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα, ενώ συνολικά το έργο θα παραδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι κάτοικοι που δηλώνουν αντίθετοι με το έργο αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης, υποστηρίζουν δημοσίως διάφορες υπερβολές, όπως ότι η νέα εγκατάσταση θα δύναται να φιλοξενεί υπερωκεάνια, ελικόπτερα και ότι θα δημιουργηθεί στον πανέμορφο όρμο της Βουλιαγμένης υδατοδρόμιο προκειμένου να προσγειώνονται και να απογειώνονται υδροπλάνα. Είναι προφανές ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και γι’ αυτό το λόγο όσες προσφυγές έχουν καταθέσει ενάντια στο έργο, όλες έχουν απορριφθεί από τα αρμόδια όργανα.

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο μήνα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας που είχαν καταθέσει οι συγκεκριμένοι κάτοικοι. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούντες δεν δικαιολογεί τη χορήγηση της ζητούμενης αναστολής εκτέλεσης», ενώ οι λόγοι ακυρώσεως που επικαλούνται «ενόψει των ζητημάτων που γεννώνται ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων δεν είναι κατά την κρίση του Συμβουλίου προδήλως βάσιμοι». Συνεπώς, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση αναστολής και διέταξε την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.