Σε πολιορκία συμφερόντων ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τις νομικές υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικά, οικοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τα τελευταία τουλάχιστον πενήντα χρόνια αναζητήσαμε με αφορμή το μεγάλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια και αφορά τις εκτάσεις του κληροδοτήματος Κόνιαρη (Μουσείο Μπενάκη) στη Βούλα.

Διαπιστώσαμε πως η δημοτική αρχή μαζί με το νομικό επιτελείο του Δήμου έχει να αντιμετωπίσει πολλά και σύνθετα θέματα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια νομικής ωρίμανσης και η εξέλιξη και τελική έκβασή τους θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής φυσιογνωμίας της πόλης. Η σημερινή δημοτική αρχή δείχνει αποφασισμένη να ανοίξει και να κλείσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου, τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν οι κάτοικοι της πόλης με την αύξηση των ελεύθερων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των απαιτούμενων κοινωφελών υποδομών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κυριότερες υποθέσεις που απασχολούν σήμερα τη δημοτική αρχή οι οποίες εκτός από τις εκτάσεις «Κόνιαρη» είναι:

Πρώτον, η αποκαλούμενη εκκλησιαστική περιουσία εντός των ορίων της πόλης, που αφορά κυρίως δασοσκεπείς εκτάσεις στη Βουλιαγμένη, την περιοχή της Φασκομηλιάς και του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης και την πρόσφατη διεκδίκηση από την Εκκλησία της μισής περίπου έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα το Ασκληπιείο Βούλας.

Δεύτερον, οι εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων μεταξύ Δήμου και ΜΕΕΚΒ ύψους 3,1 εκατ. ευρώ όπως επίσης και οι αμετάκλητες αποφάσεις που επιδίκασαν στη ΜΕΕΚΒ την κυριότητα τριών εκτάσεων στη Βούλας (την Πηγάδα το 1992, το καζίνο το 2000 και το «Νότος» το 2012).

Τρίτον, η υπό απαλλοτρίωση έκταση στα Πηγαδάκια της Βούλας (ΟΤ 306Α) η οποία σύντομα θα πρέπει να λυθεί οριστικά, καθόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω υπέρογκων αξιώσεων από τον Δήμο.

Τέταρτον, οι απόπειρες επιχειρηματιών να ιδρύσουν στα Λιμανάκια της Βάρκιζας και στην Υδρούσα χρήσεις και νυχτερινές δραστηριότητες μη συμβατές με τον χαρακτήρα της πόλης. Στις υποθέσεις αυτές ο Δήμος ήδη έχει αποκρούσει αποτελεσματικά τις βλέψεις των επιχειρηματιών και σήμερα είναι σε εξέλιξη η εξεύρεση οριστικών λύσεων για τη μόνιμη προστασία των περιοχών αυτών έναντι μελλοντικών αντίστοιχων επιδιώξεων.

Η διοίκηση Κωνσταντέλλου κατά τα πρώτα έξι χρόνια της θητείας της έχει δείξει πως είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει οριστικά όλες αυτές τις εκκρεμείς υποθέσεις και ήδη έχουν δοθεί λύσεις σε σημαντικά θέματα της πόλης τα οποία εκκρεμούσαν επί αρκετές δεκαετίες, όπως αποδείχτηκε με την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ 540 στρεμμάτων παραλιακής έκτασης στο Δήμο, με τη μακροχρόνια μίσθωση του χαρακτηριστι- κού κόκκινου κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών επί της Βασ. Παύλου στη Βούλα για τη δημιουργία πολιτιστι- κού κέντρου και κέντρου επιχειρηματικότητας, με τη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου έναντι του Ασκλη- πιείου Νοσοκομείου, με τη νομική αποδέσμευση και τελική λύση που δόθηκε για το χρόνιο πρόβλημα του γηροκομείου στη Βούλα καθώς και την ακύρωση των ατομικών τίτλων ιδιωτών στο κτηματολόγιο για την έκταση των 124 στρεμμάτων στην περιοχή Δικηγορικά και Πανόραμα στην Βούλα. Σήμερα ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης της έκτασης αυτής στην Α’ ζώνη προστασίας Υμηττού, εξασφαλίζοντας έτσι πως εκεί θα υπάρχει πάντα ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου.

Η δημοτική αρχή κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει δημόσια αποφασισμένη να ανοίξει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα χρονίζοντα θέματα και να συμβάλει με την επίλυσή τους στη διαμόρφωση μίας ακόμα πιο πράσινης ανθρώπινης και λειτουργικής σύγχρονης πόλης.