Πεντακάθαρες ακτές σε Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη

Νερά εξαιρετικής ποιότητας καταγράφει και φέτος η επίσημη μέτρηση καθαρότητας των θαλάσσιων υδάτων στις κολυμβητικές ακτές των 3Β από τη Διεύθυνση Ύδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τα αναρτημένα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων βάσει της εγκεκριμένης μεθοδολογίας. Οι δύο βασικότεροι παράγοντες μόλυνσης των υδάτων, οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια, μόλις που ανιχνεύονται στις 3 μέχρι σήμερα μηνιαίες μετρήσεις του καλοκαιριού σε κάθε ακτή, αποδίδοντας στις παραλίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το καθεστώς της εξαιρετικής ποιότητας.

Πηγή: Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν: 24 Μαΐου, 23 Ιουνίου και 21 Ιουλίου

Όρμος Βουλιαγμένης

Αυξημένη ανησυχία κατοίκων και επισκεπτών καταγράφηκε φέτος για την καθαρότητα της θάλασσας στη Βουλιαγμένη, λόγω των εν εξελίξει έργων ανακατασκευής της μαρίνας. Σε μέρες με νότιους ανέμους η διαύγεια του νερού σε διάφορα μέρη του κόλπου μειώνεται, ωστόσο οι μετρήσεις που γίνονται καθησυχάζουν ότι πρόκειται για εντελώς ακίνδυνο υλικό από τον πυθμένα που αιωρείται λόγω της βυθοκόρησης. Καθημερινά ο δρ. Βασίλειος Καψιμάλης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιεί οργανοληπτικό έλεγχο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΎΑ για τη «χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων μαρίνας Βουλιαγμένης») τα αποτελέσματα του οποίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Καθημερινά διεξάγονται έλεγχοι για την πιθανή ύπαρξη οσμών στο θαλασσινό νερό, οσμών στα ιζήματα του πυθμένα, ιριδισμοί και ασυνήθιστες αποθέσεις. Επιπλέον, καταγράφονται τα σημεία όπου έγιναν εργασίες, οι ακριβείς καιρικές συνθήκες της ημέρας, ενώ επισυνάπτονται εικόνες από δορυφόρο του κόλπου αλλά και φωτογραφίες από την περιοχή του έργου.

Καθημερινά το ΕΛΚΕΘΕ συντάσσει έκθεση ελέγχου των υδάτων στην οποία επισυνάπτεται και δορυφορική φωτογραφία του όρμου (εδώ από τις 19 Αυγούστου)

Επίσης, μία φορά την εβδομάδα λόγω της αναμενόμενης διάχυσης αιωρημένου υλικού που παράγεται κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης και θραύσης του βραχώδους υποστρώματος, απαιτείται περιβαλλοντική παρακολούθηση της θολερότητας του θαλασσινού νερού. Η απουσία διαύγειας μετράται με έναν αισθητήρα που ονομάζεται νεφελόμετρο. Αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία για το θέμα και με δεδομένο ότι στον όρμο της Βουλιαγμένης το πιο ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα στην αύξηση της θολερότητας είναι ο λειμώνας ποσειδωνίας, οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ καθόρισαν 5 επίπεδα θολερότητας (εξαιρετική – φυσιολογική – ικανοποιητική – ανεκτή – μη ανεκτή) με τις αντίστοιχες μετρήσεις σε μονάδες FTU (από το Formazine Turbidity Unit που σημαίνει μονάδα θολότητας φορμαζίνης) που καθιέρωσε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) καθώς και το Environmental Protection Agency (EPA). Οι μετρήσεις γίνονται σε 15 σημεία περιμετρικά του έργου, μέσα και έξω από τις προστατευτικές κουρτίνες (υδατοφράγματα).

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κάποια ανησυχητική μέτρηση εκτός των ορίων, με το επίπεδο θολερότητας εκτός των υδατοφραγμάτων να καταγράφεται ως «εξαιρετικό». Σε κάθε περίπτωση όμως, η όποια θολερότητα δεν είναι πηγή ρύπανσης και σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν απελευθερώνονται χημικοί ρύποι και τοξικές ουσίες, όπως βεβαιώνουν οι υπεύθυνοι του ΕΛΚΕΘΕ.

Μετρήσεις στον όρμο και συγκεκριμένα στα δύο σημεία (μόλος και νότια πλαζ) που χρησιμοποιούν τα μέλη του έκανε στις 6 Ιουλίου και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο, όπως κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δύο δείγματα βρίσκονται εντός των ορίων […] Αναλυτικότερα, η παράμετρος για κολοβακτηρίδια (escherichia coli) και εντερόκοκκους (intestinal enterococci) έφεραν αποτελέσματα σχεδόν μηδενικά».

Τέλος, μετρήσεις στον όρμο της Βουλιαγμένης πραγματοποίησε φέτος 2 φορές και το ΠΑΚΟΕ. Η δειγματοληψία του ιδιωτικού αυτού φορέα με ιδιόκτητα εργαστήρια στις 6 Μαΐου έγινε σε δύο σημεία, τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και την Ωκεανίδα, με αποτελέσματα για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους στο επίπεδο «εξαιρετικό» και σήμανση «κατάλληλη για κολύμβηση», ενώ στις 5 Ιουλίου το ΠΑΚΟΕ μέτρησε τα νερά στην παραλία των χειμερινών κολυμβητών (κάτω από τον Λάμπρο) με παρόμοια καθησυχαστικά αποτελέσματα.