Διασφαλίστηκαν οριστικά τα 124 στρέμματα Βούλας

Αυξημένες διασφαλίσεις περιβαλλοντικής προστασίας πέτυχε να αποτυπώσει η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού που έλαβε ήδη το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) αναμένοντας πλέον την τελική έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δημοσιευτεί. Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο το 2011 προσέβαλαν 11 Δήμοι στο ΣτΕ και έκτοτε βρίσκεται υπό διαβούλευση καθώς απουσίαζε από αυτό η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις ρυθμίσεις του.

Στο διάστημα αυτό με στοχευμένες και τεκμηριωμένες πολιτικές και τεχνικές παρεμβάσεις ο Δήμος των 3Β πέτυχε να περάσει στην τελική μορφή κορυφαίας σημασίας ζητήματα για την περιοχή. Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, στο οποίο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησε για την εν λόγω διαβούλευση τέσσερις ολοήμερες συνεδριάσεις, όπου έλαβαν το λόγο και διατύπωσαν αιτήματα και παρατηρήσεις πάνω από 200 φορείς και μεμονωμένα άτομα.

Επιτάχυνση για το Χέρωμα

Το σημαντικότερο ασφαλώς ζήτημα που από νωρίς επιλύθηκε είναι η πρόνοια για την έξοδο της συνοικίας Χέρωμα στη Βάρη από την πολεοδομική ομηρεία. Η πολιτεία για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι ο συνοικισμός αποτελεί ένα λειτουργικό κομμάτι της πόλης και θα επιτρέψει με τη μορφή μιας ειδικής ζώνης να ενταχθεί λειτουργικά στην πόλη. Κατόπιν παρεμβάσεων της διοίκησης Κωνσταντέλλου κατά την περίοδο διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ δέχτηκε μια ακόμη ευνοϊκή για την περιοχή πρόνοια: Συγκεκριμένα, το Χέρωμα αποσυνδέθηκε από τη Σκάρπιζα και το Κίτσι, τους άλλους δύο εκτός σχεδίου συνοικισμούς που θα μπορέσουν να πολεοδομηθούν υπό όρους, και δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμο των 3Β να εκπονήσει ο ίδιος την απαραίτητη Ειδική Πολεοδομική Μελέτη χωριστά. Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, πρόκειται για μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που θα επιταχύνει αισθητά τη διαδικασία για το Χέρωμα, καθώς ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία η σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου συνολικά για τον Δήμο, όπου μπορεί η συγκεκριμένη Μελέτη να ενταχθεί.

Ύπό την απόλυτη προστασία που προσφέρει το βουνό του Υμηττού μπαίνει πλέον και η μεγάλη δασική περιοχή των 124 στρεμμάτων μεταξύ Δικηγορικών και Πανοράματος Βούλας, θέτοντας με κάθε επισημότητα τέλος στις φιλοδοξίες κάποιων ιδιωτών (ένα θέμα που είχε ανακινηθεί με την εμφάνιση τίτλων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο) να οικοδομήσουν εντός του τελευταίου αυτού πνεύμονα της συγκεκριμένης περιοχής. Η δημοτική αρχή των 3Β στην τελική αυτή φάση διαβούλευσης κατέθεσε δύο παρεμφερείς τροπολογίες προστασίας των 124 στρεμμάτων και του συνορεύοντος Λυκορέματος που έγιναν δεκτές από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Συγκεκριμένα, ο Δήμος πρότεινε «να συμπεριληφθεί στην Α Ζώνη Προστασίας έκταση 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας, η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ’ αριθμόν Δ/245507/2003-1980 απόφαση Νομάρχη Αττικής» και επίσης «να συμπεριληφθεί και το ανοιχτό τμήμα του Λυκορέματος που συνορεύει με την Α Ζώνη Προστασίας και τη δασική έκταση».

Δεκτή έκανε επίσης το ΚΕΣΥΠΟΘΑ την πρόταση του Δήμου να συμπεριληφθεί σε ζώνη προστασίας έκταση περίπου 10 στρεμμάτων στην περιοχή Κρεβατάκια Βούλας, με εγκαταστάσεις 290 περίπου τετραγωνικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την Ολυμπιάδα και έκτοτε εγκαταλείφθηκαν «για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου του Δήμου». Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ σημείωσε να γίνει δεκτό το αίτημα για ένταξη «της περιοχής σε Ε1 ζώνη προστασίας, στην οποία επιτρέπονται μόνο νέες υπαίθριες διαμορφώσεις και καμία νέα δόμηση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων».

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιπρόσθετα περιέχει κατόπιν εισηγήσεων της διοίκησης Κωνσταντέλλου την πρόβελψη για τη δημιουργία της δημοτικής «Green Farm» εντός της έκτασης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κοντά στο πεδίο βολής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της εγκατάστασης δηλαδή που θα φιλοξενήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης κλειστού τύπου, το πεδίο κομποστοποίησης του Δήμου και ένα Πράσινο Σημείο για διαχείριση ανακυκλωσίμων.

Τρεις τελευταίες παρατηρήσεις του Δήμου 3Β που το ΚΕΣΥΠΟΘΑ αποδέχτηκε να υιοθετήσει στην ΣΜΠΕ για την προστασία του Υμηττού είναι: Πρώτον, η δυνατότητα εντός της Α’ ζώνης προστασίας συμπεριλαμβανομένου του Κοιμητηρίου Βούλας να επεκταθούν κατά 15%, που μεταφράζεται σε 4 στρέμματα. Δεύτερον, «η απομάκρυνση εντός πενταετίας όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τις ζώνες προστασίας του Υμηττού». Και τρίτον, η απαγόρευση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά) στο σύνολο των ζωνών προστασίας. Το πρόσθετο αίτημα για «σταδιακή απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων» που κατέθεσε ο Δήμος των 3Β απορρίφθηκε με τη διατύπωση «οι νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις συγκεκριμένων χρήσεων παραμένουν».