Οδηγός κυκλικής οικονομίας: Το αλφαβητάρι της ανακύκλωσης για μηδενικά απόβλητα

Το πόσο σωστή πρακτική είναι η ανακύκλωση το ακούμε συνεχώς, τα ερωτήματα όμως «γιατί» και «πώς» ανακυκλώνουμε παίρνουν σπάνια μια ικανοποιητική απάντηση. Το κενό αυτό καλύπτει μια νέα έκδοση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος αποδεδειγμένα βρίσκεται στην αιχμή της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας, με τίτλο Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων. Πρόκειται για ένα πολύ έξυπνα σχεδιασμένο έντυπο, το οποίο παρέχει αφενός την αναγκαία τεκμηρίωση για τη σπουδαιότητα σήμερα των μέτρων που θα εκτρέψουν τα απόβλητά μας από την ταφή, αφετέρου μια επεξηγηματική και παραστατική μεθοδολογία για το πώς μπορούμε να χειριστούμε κάθε υλικό που θέλουμε να απορρίψουμε με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Το κομμάτι της τεκμηρίωσης έχει χαρακτήρα ευαισθητοποίησης και ολόπλευρης πληροφόρησης για το περιβαλλοντοκτόνο όπως αποδείχθηκε δυτικό μοντέλο υπερκαταναλωτισμού που επικράτησε μεταπολεμικά και στη χώρα μας. Για παράδειγμα υπολογίζεται ότι ετησίως καταλήγει στις ελληνικές θάλασσες όγκος πλαστικών που αντιστοιχεί σε 1 εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια, ενώ 2 μόλις μικρές μπαταρίες «κουμπιά» μπορούν να ρυπάνουν το νερό που θα πιει μια τετραμελής οικογένεια σε ένα χρόνο, όπως παρατίθεται σε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Σήμερα, όπως παρουσιάζει εμπεριστατωμένα η έκδοση, ανακυκλώνεται συνολικά μόλις το 20% των αποβλήτων μας, ενώ τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ανακυκλώσιμα ή κομποστοποιήσιμα είναι συνολικά το 91,4% των απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυριά. Γεγονός που σημαίνει ότι με μια αλλαγή στις συνήθειες της καθημερινότητας που θα βάλουν την ανακύκλωση σε προτεραιότητα, είναι εφικτό να φτάσουμε την ταφή των απορριμμάτων από το 80% που είναι σήμερα, σε ποσοστό κάτω του 10%.

Στο σημείο αυτό αρωγός του πολίτη έρχεται να σταθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχοντας πληροφόρηση, την υποδομή αλλά και κίνητρα. Ο Οδηγός παρέχει αναλυτικά οδηγίες προς τους πολίτες για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών που διαχειρίζεται ένα νοικοκυριό με βάση την κεντρική ιεράρχηση της κυκλικής οικονομίας που προτάσσει την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, εν συνεχεία προκρίνει την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τελευταία προτείνει την ανακύκλωσή τους. Σήμερα το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 7 ρευμάτων υλικών που δίνει κίνητρα ανακύκλωσης στους συμμετέχοντες («κερδίζω όσο διαχωρίζω») εφαρμόζεται πιλοτικά σε δύο γειτονιές των 3Β, τα Πηγαδάκια και το Δίλοφο, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε όλο τον Δήμο με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life.

Η έκδοση προορίζεται να διανεμηθεί κατά βάση στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε νοικοκυριά.