Νέες παιδικές χαρές έτοιμες σε Βάρη και Βούλα

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνολικού προϋπολογισμού 340.000 ευρώ, από τα οποία 224.000 ευρώ θα αντληθούν από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και 116.000 ευρώ από πόρους του Δήμου.

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες προσθήκες όπως σύγχρονα δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη, παγκάκια, εγκατάσταση φωτιστικών και πιστοποιημένα όργανα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών οι υφιστάμενες παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία και θα λάβουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Οι νέες παιδικές χαρές που θα είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του Απριλίου είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εξής:

Στην οδό Περικλέους (Βουλιαγμένη), στην πλατεία Δαβάκη (Βούλα), στις οδούς Κολοκοτρώνη και Βασ. Γεωργίου (Βούλα), στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Βάρη), στον Προφήτη Ηλία (Βάρη) και στην πλατεία 25ης Μαρτίου (Βάρη).

Εκτός του προγράμματος του ΥΠΕΣ, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προγραμματίζει να προχωρήσει στην αναβάθμιση ακόμα δύο παιδικών χαρών που βρίσκονται στην οδό Μεταξά στη Βούλα και στην πλατεία Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των αναβαθμισμένων και πιστοποιημένων παιδικών χαρών σε περισσότερες από 50!

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία 4 χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ολική ή μερική ανακατα- σκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών έχει επενδύσει το ποσό των 3.000.000 ευρώ.