“Μενέδημος”: Συνεργασία Δήμων 3B και Βριλησσίων

Τη σύσταση και λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία Μενέδημος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Δήμου Βριλησσίων ανακοίνωσαν οι δύο φορείς. Οι οργανισμοί αυτοί σύμφωνα με τη νομοθεσία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί στην πράξη ένα εργαλείο που έδωσε η κυβέρνηση στους ΟΤΑ και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της υποστελέχωσης των Δήμων, χωρίς ωστόσο και σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις υπηρεσίες τους. Αντίθετα, σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργεί υποβοηθητικά με τις υπηρεσίες των Δήμων.

Οι Δήμοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Βριλησσίων έχουν τοποθετήσει επί χρόνια τα ζητήματα της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας στο επίκεντρο της στρατηγικής τους, ενώ θεωρούνται από τους Δήμους που πρωτοπορούν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πράσινη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, αποτελούν δύο Δήμους με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, παρά τη διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία τους και τη μεταξύ τους απόσταση.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί αποτελούν βάση για τη μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση και γενικότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των κοινωνικών δομών.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι ένα εργαλείο στα χέρια των Δήμων, το οποίο εφόσον το εκμεταλλευτούν σωστά, θα μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα σε εκτέλεση έργων που σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη των πόλεων, αφού οι Δήμοι δεν μπορούν πλέον να περιμένουν πότε θα επιτρέψει ή πότε θα προβλέψει η κάθε κυβέρνηση την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Φυσικά, η ύπαρξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους Δήμους να συνεχίσουν να διεκδικούν από την κυβέρνηση προσλήψεις μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών τους.