Μαρίνα Βουλιαγμένης: Διασφαλίζεται περιβαλλοντικά το έργο αναβάθμισης

Με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) να αναλαμβάνει ρόλο περιβαλλοντικού συμβούλου και με την ολοκλήρωση της ακτομηχανικής μελέτης για τον όρμο της Βουλιαγμένης, το έργο αναβάθμισης της μαρίνας αποκτά πλέον σημαντικές δικλείδες περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Όπως ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου η Αστήρ Παλάς, η συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ αφορά «τη διαχείριση και πιστοποίηση των βυθοκορημάτων στην περιοχή», ενώ ο επιστημονικός φορέας «αναλαμβάνει το ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του έργου».

Κατά τον Αστέρα, στην επιλογή του ΕΛΚΕΘΕ για το ρόλο αυτό οδήγησε «η μακροχρόνια εμπειρία του Κέντρου στις θαλάσσιες έρευνες και ειδικότερα στις αναλύσεις και στην αξιολόγηση της ποιότητας του πυθμενικού υλικού, της βιοποικιλότητας αλλά και η δυνατότητα διάθεσης και χρήσης του κατάλληλου εξοπλισμού (εργαστήρια, πλωτό μέσο, μηχανήματα λήψης πυθμενικών δειγμάτων σε μεγάλα βάθη κ.λπ.)». Η επίσημη ανάθεση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, παρουσία της διευθύνουσας συμβούλου του Αστέρα, Πέννυς Ζαγλαρίδου, του Κωνσταντίνου Μήτσιου, Deputy Development Director της Astir, του τεχνικού συμβούλου Περικλή Κωνσταντινίδη, των εκπροσώπων του ΕΛΚΕΘΕ Γρηγόρη Ρουσάκη, αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Δρ. Βασίλη Καψιμάλη, Διευθυντή Ερευνών και του θαλάσσιου γεωλόγου Δρ. Γιάννη Παναγιωτόπουλου, καθώς και εκπροσώπων της τεχνικής εταιρείας Marnet.

Η Πέννυ Ζαγλαρίδου, ανέφερε σχετικά:

«Το σχέδιο ανάπλασης της Astir Marina έχει δημιουργηθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλ- λον. Για τον λόγο αυτό συμπράττουμε με το ΕΛΚΕΘΕ, αρμόδιο φορέα με πολυετή πείρα και εξειδικευμένη γνώση που θα εξασφαλίσει σε κάθε στάδιο της συνεργασίας μας την υποδειγματική διαχείριση και πιστοποίηση των βυθοκορημάτων και γενικότερα όλων των περι- βαλλοντικών ζητημάτων του έργου».

Αμελητέα επίδραση στις ακτές

Στο μεταξύ παραδόθηκε από τη Marnet η ακτομηχανική μελέτη για τον όρμο της Βουλιαγμένης, όπου εξετάζεται η επίδραση που θα έχει το νέο λιμενικό έργο στις αμμώδεις ακτές. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν με εργαλεία μαθηματικής προσομοίωσης το κυματικό κλίμα, η θαλάσσια κυκλοφορία, η παράκτια στερεομεταφορά και οι μορφολογικές μεταβολές στον όρμο της Βουλιαγμένης με την κατασκευή των νέων λιμενικών έργων, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση.

Συμπέρασμα της 250 περίπου σελίδων μελέτης είναι ότι «η ποιοτική μεταβολή των κυματικών συνθηκών λόγω των νέων λιμενικών έργων είναι εξαιρετικά μικρή ή πρακτικά αμελητέα». Επιπλέον, μελετώντας την εξέλιξη της ακτογραμμής σε βάθος 5ετίας, οι μελετητές δείχνουν ότι τόσο με την υφιστάμενη κατάσταση όσο και με το νέο λιμενικό έργο «εντοπίζεται περιοδικά εναλλασσόμενη πολύ μικρή υποχώρηση ή προέλαση της ακτογραμμής σε όλο το μήκος της ακτής» με κοινό όμως χαρακτηριστικό και στις δύο περιπτώσεις «ότι οι μεταβολές αυτές ως επί το πλείστον αλληλοαναιρούνται μεταξύ των διαδοχικών ετών, χωρίς ουσιαστικά η ακτή να εμφανίζει σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής μια σταθερή τάση προσάμμωσης ή διάβρωσης». Η μελέτη καταλήγει ότι «η ακτογραμμή βρίσκεται σήμερα σε δυναμική ισορροπία, κατάσταση που δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την υλοποίηση των νέων λιμενικών έργων».

Πρέπει να τονιστεί ότι η ακτομηχανική μελέτη παραγγέλθηκε και συντάχθηκε από τον Αστέρα κατόπιν επιμονής της δημοτικής αρχής, παρόλο που δεν υπήρχε σχετική υποχρέωση από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη στιγμή που από την αρχική μελέτη δεν προέκυπταν ζητήματα προς βαθύτερη διερεύνηση. Η «διατάραξη των ρευμάτων» του όρμου και ο κίνδυνος για τη διάβρωση των ακτών κυκλοφορούσε ως αστικός μύθος εδώ και μήνες, ενώ σε σχετικές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 18 Μαΐου, όταν παρουσιάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η μελετήτρια Βασιλική Τζανετάτου απάντησε ότι η σχετική μελέτη εκπονείται και θα δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οδεύει στην τελική αδειοδοτική διαδικασία προς έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε σύντομα να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου του 2020. Η ΜΠΕ του έργου έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και από όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (υπουργεία Πολιτισμού, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος – πρώην ΟΡΣΑ κ.ά.). Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ίδιου έργου έχει λάβει εγκριτική ομόφωνη γνωμοδότηση από το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2019, στη συνέχεια της οποίας εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης για το γενικό σχεδιασμό της μαρίνας Βουλιαγμένης.