ΚΕΠ Υγείας: Πολίτες ενημερωμένοι για την πρόληψη

Το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι μια νέα δημοτική δομή που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Δήμου 3Β με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, που είναι το πιστοποιημένο δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, μέσω του ΚΕΠ Υγείας ο δημότης θα μπορεί να δημιουργεί τη δική του «ιατρική ταυτότητα» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του, το πλήρες ιστορικό του και σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό, τις προσωποποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες. Πάνω σε αυτές, θα γίνουν προτάσεις που θα ξεκινούν από την αλλαγή στον τρόπο ζωής του και ενδεχομένως τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής.

Τα οφέλη για τον δημότη είναι πολλαπλά. Αναλυτικότερα, θα ενημερώνεται μέσα από τα διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα για τις προληπτικές εξετάσεις που οφείλει να κάνει, για τις λίστες των παροχών ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας και μπορούν να τον διευκολύνουν στις προληπτικές του εξετάσεις. Επιπλέον, οι ευπαθείς ανασφάλιστες ομάδες μπορούν να ωφεληθούν των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας που συντονίζονται από τα ΚΕΠ Υγείας χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τέλος, ο δημότης θα ενημερώνεται για τα προγράμματα προαγωγής της υγείας που διοργανώνονται από τα ΚΕΠ Υγείας και του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη γνώση και υιοθέτησης υγιεινών συμπεριφορών.

Υπεύθυνοι για την λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι υπάλληλοι του Δήμου και η συγκεκριμένη δομή θα στεγαστεί στην Κοινωνική Υπηρεσία στη Βούλα.