Δημοτικό Συμβούλιο 3Β: Έκτακτες ενισχύσεις σε απόρους

Τις περιπτώσεις προσωπικής πτώσης και οικονομικής ανέχειας δεν αφήνουν συχνά να φανούν τα στερεότυπα για την κοινωνική θέση των κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με αυτή τη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» ασχολείται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και ενίοτε το Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνοντας το ρόλο του τελευταίου στηρίγματος πριν την απώλεια αυτού του στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης που θεωρείται από την κοινωνία μας ανεκτό για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Τον Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε 5 περιπτώσεις για έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών και άλλες 2 περιπτώσεις στην τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που καλούνται να εγκρίνουν τις ενισχύσεις αυτές δεν έχουν μπροστά τους παρά τα ποσά, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, λόγω προστασίας των ευαίσθητων αυτών προσωπικών δεδομένων που απαιτούν την τήρηση εμπιστευτικότητας για τα στοιχεία των δικαιούχων. Φυσικά, υπάρχει η εγγύηση της έμπειρης Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι κάθε περίπτωση έχει μελετηθεί εις βάθος και ότι εκπληρώνει τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις τυπικές, όπως απαιτεί η νομοθεσία αλλά και ουσιαστικές, όπως προκύπτουν από τις αυτοψίες των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου, για να κριθεί ένας πολίτης ως δικαιούχος αυτού του έκτακτου βοηθήματος.

Εκείνο που πυροδότησε τη συζήτηση και τις απορίες των συμβούλων της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού οργάνου ήταν το μεγάλο εύρος στο ύψος του ποσού που καλείται κατά περίπτωση να καταβάλει ο Δήμος σε αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Σε μία περίπτωση ζητήθηκε συνδρομή από τον Δήμο 80 ευρώ, σε άλλη 1.217 ευρώ. «Πόσο νόημα έχει για τη ζωή ενός ανθρώπου να παρέχουμε μόνο 80 ευρώ;» ήταν το εύλογο ερώτημα του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρη Δαβάκη προς τον Δήμαρχο. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε ότι η υπηρεσία ικα- νοποιεί συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών και πως οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν τις ανάγκες τους, πριν τις εγκρίνει ο Δήμος.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, για το 2020 δόθηκαν σε έκτακτα βοηθήματα περίπου 14.000 ευρώ σε 11 πολίτες. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσά καλύπτουν ανεξόφλητους λογαριασμούς που μπορεί να επιφέρουν διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, σε άλλες αφορούν είδη που είναι απαραίτητα για τη δια- βίωση και που το διαθέσιμο εισόδημα των αιτούντων δεν επαρκεί να καλύψει. Σύμφωνα με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ο Δήμος ανταποκρίνεται στις περιπτώσεις που κατά το νόμο θεωρούνται αιφνίδιες και έκτακτες και γι’ αυτό μπορούν να πλήξουν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης μερίδας του πληθυσμού.