Σε εδαφοβελτιωτικό θα μετατραπούν 10.000 τόνοι αποβλήτων

Τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των κλαδεμάτων για την μαζική παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού συστηματοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το γνωστό πλέον σε όλους Vita Green, που πιλοτικά παρήχθη από 1.000 τόνους πράσινων αποβλήτων δίνοντας τα πρώτα 2.000 σακιά, πλέον μπαίνει σε διαδικασία μαζικής παραγωγής, με στόχο την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και την εκτροπή μεγαλύτερων ποσοτήτων από την ταφή. Η νέα σύμβαση με την εταιρεία WATT έχει ως στόχο την ετήσια μετατροπή σε πρώτη φάση, 5.000 τόνων κλαδεμάτων και 3.000 τόνων οργανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε εδαφοβελτιωτικό, με στόχο ο συνολικός αριθμός να φτάσει τους 10.000 τόνους και για τα δύο είδη αποβλήτων.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου έχει προσαρμόσει τις λειτουργίες της με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπους προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Από τις πρώτες μετρήσεις και αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και το παράδειγμα αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλους δήμους της χώρας.