Δωρεάν ασφάλιση στους μαθητές των 3Β

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης για μαθητές των βρεφονηπιακών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, σχολικών εκδηλώσεων, εκδρομών, κατά τη διάρκεια της ολοήμερης λειτουργίας και μια ώρα πριν (κατά την μετάβαση) και μια ώρα μετά (κατά την επιστροφή). Οι παροχές του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης αφορούν στην ασφάλιση δαπανών ευρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ενδεχόμε- νο ατύχημα και άλλες καλύψεις.

Πρόκειται για μια παροχή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως «ανταποδοτικό έργο προς την κοινωνία», την πρωτοβουλία για το οποίο έλαβε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό πράκτορα και κάτοικο της περιοχής Λευτέρη Πούλο Αγινορίτη. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός χρόνου και μετά τη λήξη του συμβολαίου, θα ανανεώνεται. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ποσοστό των μαθητών που κάνουν χρήση του προγράμματος ανέρχεται στο 60%, ποσοστό που έχει συνεχή ανοδική τάση.